MP: Färdtjänsten behöver ett omtag  

DEBATT. Förseningar, dåligt bemötande och kommunikationssvårigheter är vardagsmat för färdtjänstresenärer. Nu behövs nya strukturer för att uppmuntra att taxibolagen konkurrerar med kvalitet, skriver Malin Karlsson (MP), trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting.

Av: Malin Karlsson (MP)
trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting

Förseningar och missnöje är vardagsmat för dem som reser med färdtjänsten. Istället för att åtgärda roten till problemen och höja ambitionerna planerar alliansstyret i Stockholms läns landsting att sätta lägre mål för kundnöjdheten inför kommande färdtjänstupphandling. Färdtjänstresenärerna har all anledning att vara missnöjda. 

Alliansen inser inte allvaret

Det är hög tid för politiken att komma överens om hur vi skapar en trygg färdtjänst och varför det är så viktigt. Det är också därför vi har velat se över en omorganisation av hela färdtjänsten. Det har inte alliansen varit beredda att göra. Alliansen verkar inte se allvaret. Vi måste få en rättvis färdtjänst som resenärerna kan lita på.

Oro och otrygghet

Färdtjänstens brister har skapat stor oro och otrygghet bland färdtjänstresenärerna. Förseningar, dåligt bemötande, svårigheter att kommunicera, bilar som inte dyker upp, en resegaranti som inte fungerar, och förare som åker vilse är bara några exempel på resenärernas erfarenheter av färdtjänsten. Färdtjänstresenärer beviljas färdtjänsttillstånd eftersom de inte har något annat val än att resa med färdtjänsten. En opålitlig färdtjänst slår undan fötterna för människor som jobbar och vill få vardagen att gå ihop.

Beställningscentralen som kopplar ihop bilar och resenärer är ett stort problem i färdtjänsten. Den bidrar till att pressa priser som gör att många taxiförare idag inte har råd att ta färdtjänstresor. Samtidigt har taxibolagen som kör färdtjänst en oproportionerlig makt gentemot färdtjänstresenären. Det behövs nya strukturer för att uppmuntra att taxibolagen konkurrerar med kvalité.

Ingen omorganisering i sikte

Tyvärr kan vi konstatera att ingen betydlig förändring av färdtjänstens organisering föreslås inför kommande upphandling. Miljöpartiet har krävt att för- och nackdelar med andra former av organisering utreds, exempelvis beställningscentral i egen regi. Det skulle kunna öka konkurrensen samtidigt som landstinget också får ett arbetsgivaransvar. Faktum är att det är tydligare än någonsin att det behövs en sådan jämförande utredning.

Förarna hamnar ofta i skottlinjen, men många problem uppkommer från orimliga arbetsförhållanden. Därför är det glädjande att krav på arbetsvillkor kommer att ställas i kommande upphandling, vilket Miljöpartiet och de andra oppositionspartierna har drivit igenom. Även ett större fokus på förarnas språkkunskaper och lokalkännedom är viktiga krav för en fungerande färdtjänst.

Färdtjänsten är en investering

Miljöpartiet kräver att färdtjänstresenärer får ett riktigt val som är jämförbart med andra resenärer i kollektivtrafiken. Vi ser färdtjänsten som en investering och inte en belastning. Färdtjänsten möjliggör resor till arbete, skola och delaktighet i samhället. Färdtjänsten måste funka och när den inte gör det ska resegarantin vara ett pålitligt säkerhetsnät, inte ett administrativt trassel.

För Miljöpartiet är det självklart att färdtjänsten behöver nytt tänk. Om vi vinner valet ska vi göra allt vi kan för att det ska bli så.

Forrige artikel "Daglig verksamhet flyger under kommunpolitikernas radar" Næste artikel MP: Värdera vård av psykisk hälsa lika högt som den fysiska MP: Värdera vård av psykisk hälsa lika högt som den fysiska
Kömiljarden åter in i värmen

Kömiljarden åter in i värmen

VÅRDKÖER. Den hyllade och kritiserade kömiljarden är tillbaka. Nu finns den med i både januariöverenskommelsen och i KD+M-budgeten. Altinget Vård&Hälsa har frågat sex av regionernas styrelseordförande om hur de ser på kömiljardens återkomst.