Debatt

MP: Ett tredje juridiskt kön är en frihetsreform

DEBATT. Vi vill ta bort 18-årsgränsen för att få byta juridiskt kön. Vi ser även införandet av ett tredje juridiskt kön som en viktig frihetsreform, skriver Niclas Malmberg (MP), som vill ha en modernare lag för könstillhörighet. 

Foto: Fredrik Hjerling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Niclas Malmberg
Riksdagsledamot, Miljöpartiet
 

RFSL:s kartläggning av riksdagens hbtq-politik visade föga förvånande att Miljöpartiet är det riksdagsparti som har den mest hbtq-vänliga politiken och att SD intar jumboplatsen. Själv är jag stolt över att i undersökningen toppa med den bästa hbtq-politiken av samtliga partiers riksdagskandidater i Uppsala län.

För Miljöpartiet är det en grundläggande värdering att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Vi välkomnar därför att hbtq-rörelsen sätter press på oss politiker om fler och snabbare insatser. Trots många framgångar är det en lång bit kvar, även i Sverige, ett av världens friaste länder. Rätten att vara sig själv och älska den man vill – oavsett könstillhörighet och sexuell läggning – är inte självklar. Många hbtq-personer vittnar om diskriminering, okunskap och arrogant bemötande av offentliga instanser.

Utbred psykisk ohälsa

Diskrimineringen och de stela strukturerna har lett till en utbredd psykisk ohälsa bland hbtq-personer och så många som var tredje transperson har någon gång har försökt ta sitt liv. Detta är helt oacceptabelt och i regeringsställning har vi tagit flera viktiga steg.

Bland annat har regeringen arbetat fram en ny könstillhörighetslag, tillsatt en utredning om hur föräldraskapspresumtionen kan bli könsneutral, inkluderat transpersoner i hets- och hatbrottslagen, gett ensamstående kvinnor rätt till insemination och förenklat reglerna för att fastställa faderskapet för barn som tillkommit genom surrogatmödraskap. Som första land i världen betalar vi nu ut ersättning till transpersoner som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.

Arbetet måste gå vidare

Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter måste fortsätta och för Miljöpartiet är det mycket viktigt att få en moderniserad könstillhörighetslag på plats. Det ska inte krävas medicinska ingrepp för att få sin könstillhörighet erkänd juridiskt och vi vill ta bort 18-årsgränsen för att få byta juridiskt kön. Vi ser även införandet av ett tredje juridiskt kön som en viktig frihetsreform. Det är orimligt att staten tvingar personer som inte definierar sig som män eller kvinnor att göra det i förhållande till myndigheter.

Könsneutral föräldrabalk

Vi vill också få en könsneutral föräldrabalk på plats så att alla barn har samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt, oavsett hur deras familj ser ut. Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken. Utöver det vill vi öka satsningarna mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer och när de tillfälliga begränsningarna i flyktingpolitiken upphör 2019 är det för oss avgörande att rätten till en fristad för hbtq-flyktingar säkras.  

Vi kommer fortsätta kämpa för alla människors rätt och frihet att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. 

Nämnda personer

Niclas Malmberg

Ordförande Republikanska föreningen, ordförande Sveriges vindkraftkooperativ
Journalistexamen (JMK 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024