Debatt

Minska stigmat med samtal om psykisk ohälsa

Det är långtifrån självklart att prata om psykisk ohälsa. Men genom att minska stigmat och öka samtalen kan vi uppnå flera vinster, både för individen och samhället. Det skriver Maria Sundström, Riksförbundet Hjärnkoll.

I åldersgruppen 18–29 år svarar 58 procent att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa för någon.
I åldersgruppen 18–29 år svarar 58 procent att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa för någon.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Folkhälsomyndigheten har nyligen lanserat ett faktablad som visar att stigmat kring ångestsyndrom är stort och leder till att människor inte söker professionell hjälp. Med hjälp av Hjärnkolls ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och ångestsyndrom är vi med och öppnar upp för samtal kring psykisk ohälsa. Därmed minskar stigmat samtidigt som den drabbade mår bättre. För undersökningar visar att det inte är självklart att prata om psykisk ohälsa.

Enligt våra undersökningar har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen med egen erfarenhet eller som anhörig eller närstående. Att dela med sig av sina erfarenheter och prata om sitt mående är avgörande för att människor ska söka professionell hjälp och må bättre. Det minskar också stigmat.

Men det är inte självklart att prata om psykisk ohälsa. Folkhälsomyndighetens undersökning Synen på psykisk ohälsa och suicid visar att yngre ofta tycker det känns svårt att berätta om psykisk ohälsa. Nästan hälften av de som har egen erfarenhet svarade att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa för någon. I gruppen 18–29 år svarade 58 procent att det skulle kännas svårt att berätta jämfört med personer i gruppen 65–84 år där andelen var 33 procent. Det var vanligare att svara att det skulle kännas svårt att berätta om sin psykiska ohälsa i gruppen med förgymnasial utbildning jämfört med dem som hade eftergymnasial utbildning.

Genom att öka samtalen om psykisk ohälsa kan vi uppnå flera vinster, både för samhället och individen:

  • En ökad mångfald i samhället och arbetslivet.
  • Minskade sjukskrivningar.
  • Minskat stigma och självstigma.
  • Drabbade som öppnar upp om sin psykiska ohälsa och söker hjälp för att må bättre.
  • Bättre ekonomiska förutsättningar för den som drabbas av psykisk ohälsa när man får ta plats i arbetslivet och även slipper onödigt långa sjukskrivningar.

Mötet med egenerfarna minskar stigma

I stort sett samtliga tillfrågade i våra egna undersökningar vittnar om att organisationer som arbetar med psykisk ohälsa är viktiga och behövs. För det finns en hel del att göra för att minska stigma med kunskap, attityder och beteenden kopplade till personer med psykisk ohälsa.

En effektiv metod för att minska stigma är att låta människor möta egenerfarna, det vill säga personer med egen erfarenhet, antingen personlig eller som anhörig eller närstående. Det visar rapporter från både WHO och The Lancet.

Därför har Riksförbundet Hjärnkoll över 300 personer med egen erfarenhet som vi kallar ambassadörer. Ambassadörerna får tre dagars utbildning för att sedan kunna föreläsa om psykisk ohälsa för myndigheter, organisationer, skolor och arbetsplatser. Ambassadörerna berättar om sina personliga erfarenheter för att öka kunskapen och förståelsen samt förmedla hopp om ett gott liv även för den som lever med eller nära någon med psykisk ohälsa. 

Inget ovanligt

Psykisk ohälsa är vanligt, och i Nationella folkhälsoenkäten uppgav sju procent att de hade svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Men även den som lever med ett tillstånd av psykisk ohälsa kan leva ett fullgott och meningsfullt liv. Det vittnar inte minst Hjärnkollambassadörernas berättelser om.

I Folkhälsomyndighetens undersökning svarade respondenterna att de trodde att 65 procent av de som inte blir av med sin psykiska ohälsa har ett meningsfullt liv. Personer med egen erfarenhet svarade att de tror att 69 procent har ett meningsfullt liv. De utan egen erfarenhet svarade i genomsnitt 63 procent.

Vi är övertygade om att det går att leva ett bra liv även för den med psykisk ohälsa, men det kräver bland annat att vi minskar stigmat och diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa, oavsett om man har ångestsyndrom eller någon annan form av psykisk ohälsa. Det är också innebörden av vår devis: människor har psykiska olikheter, men lika rättigheter. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024