Debatt

Mät kostnaderna för missade diabetesbehandlingar

Diabetes är en sjukdom som går att mäta och vid välbehandlad typ 2-diabetes kan många allvarliga komplikationer undvikas. Det blir en win-win situation, skriver Thomas Magnusson, Diabetes Sverige.

Diabetes är en sjukdom som går att mäta och vid välbehandlad typ 2-diabetes kan många allvarliga komplikationer undvikas, skriver debattören.
Diabetes är en sjukdom som går att mäta och vid välbehandlad typ 2-diabetes kan många allvarliga komplikationer undvikas, skriver debattören.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är dags att löpande börjar mäta och analysera de mänskliga och ekonomiska kostnaderna av missade diabetesbehandlingar. Typ 2-diabetes är en sjukdom som kan ge komplikationer som påverkar flera organ om behandlingen inte är tillräckligt bra. Vi vet vilka patienter som inom fem eller tio år sannolikt kommer att få en stroke eller hjärtinfarkt om inget görs. Snabb och effektiv behandling vid diagnosdebut kan förhindra detta. 

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Att inte stötta för att förhindra en negativ utveckling av en sjukdom som orsakar stort lidande och höga kostnader är ovärdigt. Men det är precis vad som pågår inom diabetesvården år ut och år in.

I dag kan jag inte lita på att jag får den rätta vården på min vårdcentral när jag behöver den. Jag vet inte ens om det finns en diabetessjuksköterska eller om personalen är uppdaterad inom nya läkemedel och teknik. Bor jag i fel del av landet minskar dessutom mina chanser att få tillgång till effektiva diabetesläkemedel. 

Det finns nationella riktlinjerna för diabetesvården från Socialstyrelsen, men de har inte uppdaterats på fem år och långt ifrån alla behandlas enligt dessa riktlinjer

Vad är konsekvenserna för sjukvården av detta? Inget. Men för oss patienter blir det ett hårt straff, det är vi som skickas rakt in i komplikationer som hjärtinfarkt och stroke, skador på njuren, ögon och fötter.

Rätt medicin behövs

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) visar i en rapport att det är en låg och ojämn förskrivning av nyare läkemedel för typ 2-diabetes, trots tydliga bevis på att de gör nytta.

I rapporten slås fast att behandling med dessa läkemedelsgrupper, GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare, som tillägg till annan diabetesbehandling minskar dödlighet, hjärtkärlsjukdom samt njursvikt. De nya läkemedlen bidrar också till viktminskning. 

Allra lägst förskrivning av GLP-1-receptoragonister har Östergötlands län med 22 förskrivningar per 1000 invånare. Bäst är Södermanlands län med 90,48 förskrivningar per 1 000 invånare. För SGLT2-hämmare är Dalarnas län bäst på att förskriva med knappa 80 expedieringar per 1000 invånare. Sämst är Stockholm med drygt 30 expedieringar.

Av patienter med typ 2-diabetes är det 30 procent som har haft en hjärtkärlhändelse och som borde få dessa läkemedel.

Komplikationer kan undvikas

Diabetes är en sjukdom som går att mäta och vid välbehandlad typ 2-diabetes kan många allvarliga komplikationer undvikas. Det blir en win-win situation. En bättre livskvalitet för den enskilde, ett stort värde som inte kan mätas i pengar, och minskade kostnader för sjukvården då dessa komplikationer i dag slukar cirka 70 procent av budgeten inom diabetesvården och 7-8 % av sjukvårdsbudgeten i sin helhet.

Diabetes Sverige vill:

  • Att moderna diabetesläkemedel sätts in vid diagnosdebut enligt de rekommendationer som finns.
  • Att det löpande börja mätas och analyseras vilka de mänskliga och ekonomiska kostnaderna är på grund av missade behandlingar. Att inte förhindra en negativ utvecklig för patienten när det går, är ovärdigt och oetiskt. 

 

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00