Martin Olauzon ska utreda funktionshinderspolitik

KORTNYTT. Regeringen har beslutat att göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken och även vem som ska leda utredningsarbetet.

Utredningen ska resultera i ett styr- och uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken. Detta ska ha sin utgångspunkt i det nya nationella målet i funktionshinderspolitiken, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

– Personer med funktionsnedsättningars rättigheter och deltagande i samhället är i slutändan en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska kunna ta del av och påverka samhället och sina egna liv. För att utvecklingen ska gå framåt behöver vi veta vilka åtgärder och vilken sorts styrning som har bäst effekt, säger Åsa Regnér (S), ansvarig minister för funktionshinderspolitiken, i ett pressmeddelande.

Andra mål med utredningen ska vara vilket ansvar statliga myndigheter har i genomförandet av funktionshinderspolitiken. Den ska även resultera i förslag hur man ska följa upp målen under lång tid. Martin Olauzons utnämning till utredare motiveras med tidigare tjänster som bland annat statlig utredare och ordförande för FUB - Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Jämtlands län. För närvarande är han särskild utredare i Mottagandeutredningen.

Login