Tyst om vinster i välfärden

REGERINGSFÖRKLARING. Det blev inga nyheter på vårdområdet när statsminister Stefan Löfven (S) läste upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande.

När statsministern i årets regeringsförklaring berörde frågor på vårdområdet handlade det om att berätta vad regeringen har gjort eller är i färd med att göra. Kommissionen för jämlik hälsa som påbörjade sitt arbete tidigare i månaden, togs upp. Likaså en översyn av den sociala barn- och ungdomsvården.

Har man följt höstens budgetutspel (se faktaruta) på vårdområdet så sades egentligen inte mycket nytt. Löfven nämnde bland annat avgiftsfri mammografi, en satsning på kvinnors hälsa och ökade resurser för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

Utifrån dagens tal kan dock konstateras att förra årets regeringsförklaring inte bara bestod av tomma ord. Den utlovade kommissionen för jämlik hälsa har tillsatts, likaså en utredning om att privata vårdföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Login