Lagrådsremiss: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Lagrådsremissen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login