Lagrådsremiss: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Lagrådsremissen är ett första steg i regeringens omstrukturering av hälso- och sjukvården. Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

 

Texten är inte skriven

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00