Lagförslag om listning i primärvården får kritik: ”Mission impossible”

Regeringens lagrådsremiss om listning, vårdgaranti och fast läkarkontakt i primärvården är ett ”svagt förslag” och orimligt att genomföra med dagens bemanning, enligt Marina Tuttma, Läkarförbundet. Svensk primärvård är inte i ett läge att ”axa upp” än, menar Karin Rågsjö (V).

De nya lagändringarna föreslås träda ikraft i juli 2022.
De nya lagändringarna föreslås träda ikraft i juli 2022.Foto: Claudio Bresciani/TT
0:000:00