Lagförslag och fem nya myndighetsuppdrag ska stärka sjukvårdens krisberedskap

Egenberedskap, skyddade utrymmen, blodregister och länsstyrelsernas roll. Regeringen presenterade under onsdagsmorgonen en lagrådsremiss och fem nya myndighetsuppdrag för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap.

Foto: Lars Schröder / TT
Marie Lundahl

I lagrådsremissen Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap föreslår regeringen bland annat ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen om att sjukvårdsprodukter som läkemedel, skyddsutrustning och medicinteknik ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård.

– Det är av yttersta vikt att hälso- och sjukvården kan fungera även i kris och krig, inte minst med tanke på oron i omvärlden. Den här regeringen har gjort stora insatser för att höja svensk krisberedskap och stärka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården. I dag presenterar vi ett paket med nya lagförslag och uppdrag för att ta arbetet vidare, säger socialministern på en pressträff.

Socialminister Lena Hallengren framhåller att detta även underlättar IVO:s tillsyn för om kraven följs.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.