L och facket i bråk om vårdbiträden

SJUKVÅRD. Det var ett misstag att avskaffa vårdbiträdena anser Liberalerna som nu vill att landstingen anställer fler. Vårdförbundet är mycket kritiskt och anser att förslaget tar vården tillbaka till 1950-talet.

Det har aldrig tidigare funnit så många sjuksköterskor, en ökning med 26 procent sedan 1990-talet. Trots det upplever majoriteten av dem att de är överbelastade. Ett av skälen , menar Liberalerna, är att sjuksköterskorna får ta ett allt större ansvar, även för mer basala uppgifter. Därför vill Liberalerna nu att vårdbiträdena återinförs i sjukvården.

Avskaffandet av vårdbiträdena har pågått under decennier.  Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L) menar att sjuksköterskor som är ett bristyrke, men som också är en väldigt välutbildad yrkesgrupp får göra arbetsuppgifter som är långt under deras kompetens.  Åtta av tio sjuksköterskor upplever också att de utför arbetsuppgifter som hade kunnat genomföras av någon annan.

– Det är inte ett effektivt sätt att organisera vården, säger Anna Starbrink till Altinget.

Login