Kvinnors dubbla ansvar ger ökad dödlighet

RAPPORT. Livslängden förkortas och den stressrelaterade dödligheten ökar för kvinnor som har ett dubbelt ansvar för arbete och familj. Mödrar till tvillingar är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Enligt IFAU visar studier att kvinnor tar ett större ansvar för hemmet och familjen än vad män gör, medan män förvärvsarbetar i större utsträckning.

Förutom att kvinnor har ett huvudansvar för familjen har de även ett ansvar för sitt egna förvärvsarbete - något som skapar en dubbel arbetsbörda för många kvinnor. 

För att undersöka och fånga vilka långsiktiga effekter detta har på kvinnornas hälsa senare i livet har IFAU under åren 1990-2010 följt 404 286 kvinnor som alla fick sina första barn under perioden 1950-1970. 

Login