Kuratorsutbildning startar på Örebro universitet

KURATOR. Hälso- och sjukvårdskuratorer ska utbildas på Örebros universitet, som en vidareutbildning för socionomer.

Nu är det klart att Örebro universitet får examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är en ettårig påbyggnadsutbildning för socionomer som vill vidareutbilda sig och specialisera sig. Örebro blir nu tredje universitet i Sverige som erbjuder programmet.

Utbildningen leder till 60 högskolepoäng och ger yrkesexamen.

– De som läser till hälso- och sjukvårdskurator kommer bland annat att fördjupa sina kunskaper om sociala faktorers påverkan på hälsan och om sociala konsekvenser av sjukdom. Vi lyfter också rättsliga och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården, och fördjupar oss i metoder och förhållningssätt vid möten med patienter och anhöriga, berättar Katarina Hjortgren, programansvarig för Socionomprogrammet, i ett pressmeddelande.

Login