Kritik mot Socialstyrelsens äldreenkät

KORTNYTT. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning om hemtjänsten och äldreomsorgen är problematisk, enligt forskare. Endast tre av tio av de äldre svarar på enkäten på egen hand.

Socialstyrelsens årliga brukarenkät om hemtjänsten ger ingen tillförlitlig bild av hur de äldre upplever hemtjänsten och äldreomsorgen. Det anser Lennarth Johansson, docent och forskningsledare vid Stiftelsen äldrecentrum.

Endast tre av tio har svarat på egen hand på enkäten. Fyra av tio enkätsvar har fyllts i enbart av någon annan, det vill säga helt utan den äldre, skriver tidningen Äldre i centrum.

– Det är svårt att tro att denne ”någon annan” kan vara någon annan än personal, som på så sätt sätter betyg på sitt eget arbete, i den äldres ställe, säger Lennarth Johansson, forskningsledare på Stiftelsen Äldrecentrum och den som sammanställt siffrorna, till tidningen och fortsätter:

Login