Debatt

KD: Vi måste hjälpa utsatta barn som far illa om skolorna stänger

DEBATT. 500 000 barn i Sverige lever i utsatthet och stänger skolorna kan deras främsta andrum försvinna. Då måste samhället tillgodose deras behov på annat sätt. Det skriver kristdemokraterna Gudrun Brunegård och Pia Steensland. 

"En skolstängning kan innebära att en del går miste om sådant som andra tar för givet, som ett lagat mål mat om dagen", skriver debattörerna. 
"En skolstängning kan innebära att en del går miste om sådant som andra tar för givet, som ett lagat mål mat om dagen", skriver debattörerna. Foto: Daniel Reinhardt/DPA/AP
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Gudrun Brunegård (KD)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson
Pia Steensland (KD)
Riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson

De allra flesta barn i Sverige lever i trygga familjer. Men cirka 500 000 barn och ungdomar lever med en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld, enligt barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Många av dessa barn finns redan på socialtjänstens radar, men det gör långt ifrån alla. En skolstängning kan innebära att en del går miste om sådant som andra tar för givet, som ett lagat mål mat om dagen. I värsta fall kan det innebära att de tvingas hem till hot och våld. Även barn i särskola eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att få en svår vardag när rutiner bryts.

Kristdemokraterna har identifierat några kritiska behov som måste tillgodoses inför en eventuell skolstängning för att säkra de utsatta barnens tillvaro.

Extra matkostnad

För en del barn kan skollunchen vara dagens enda garanterade måltid. Skolköken bör därför fortsätta sitt uppdrag att laga lunch så långt det är möjligt. Kanske i samarbete med äldreomsorgen. Varje kommun måste agera utifrån sina förutsättningar. I glesbygdsområden skulle skolskjutsen kunna köra mattransporter till elever. På så sätt efterfrågas alltjämt taxitjänst, vilket är bra för att hålla de ekonomiska hjulen i rullning. 

För en del barn kan skollunchen vara dagens enda garanterade måltid. Skolköken bör därför fortsätta sitt uppdrag att laga lunch så långt det är möjligt.

Gudrun Brunegård och Pia Steensland
Kristdemokraterna

En flexibilitet kring försörjningsstödet kan också bli nödvändigt i de fall utsatta familjer tvingas bära extra lunchkostnader.

Rätt till skolgång

Att ”gå i skolan” hemifrån, vilket kan bli fallet för elever i den senare delen av grundskolan, ställer stora krav på barnet. Barn med olika typer av funktionshinder kommer att behöva extra stöd. Här måste skolan se till att alla elever verkligen får den skolgång de har rätt till. En väg kan vara sommarskola, något vi kristdemokrater redan tidigare föreslagit.

Nationell socialjour

Barn som kan ha det svårt i sin hemmiljö måste kunna få prata med någon och få snabbt stöd. Elevhälsan bör fortsätta som vanligt och vid behov utöka sitt arbete med större möjligheter till telefonstöd för elever.

En skolstängning kommer sannolikt att öka påfrestningen för kommunerna. I de fall socialtjänsten får en alltför stor arbetsbörda har Kristdemokraterna tidigare föreslagit en nationell krissocialjour som vid speciella krissituationer kan avlasta kommunernas socialtjänst. Med en nationell organisation kan resurserna användas bättre. Dessutom kan riskerna för att barns och ungdomars trygghet och rättssäkerhet åsidosätts minimeras.

Förenkla vab

En skolstängning skulle innebära en ekonomisk ansträngning för många familjer. Det måste vara ekonomiskt möjligt för föräldrar att vara hemma med sina barn om förskola, grundskola, särskola och gymnasiesärskola stängs. Regeringen bör se över om reglerna kring vård av barn (vab) kan förenklas och utökas under en sådan tillfälligt utsatt period.

Utnyttja civilsamhället

Vi ser hur civilsamhället redan klivit fram. Organisationer erbjuder kostnadsfri rådgivning. Studenter på Sveriges högskolor erbjuder gratis läxhjälp. Det är fantastiskt att se. 

Det är bra att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nu samordnar frivilligorganisationer för att stödja kommuner i att hjälpa corona-isolerade personer i riskgrupper.

Det kan vara avgörande att detta samarbete utvidgas vid en eventuell skolstängning för att barn inte ska halka efter i skolan och för att de får hjälp och stöd i en utsatt situation. De frivilligorganisationer som i dag har telefonstöd eller chattar med barn och unga bör också få ett utökat uppdrag och stöd för att kunna hjälpa fler.

Varmare samhälle

I svåra tider visar många sina bästa sidor. Omsorgen om vår nästa blir tydlig och det skapas en kreativitet och kraft när människor hjälps åt. Här måste vi inte minst hjälpas åt att se barnen.

I bästa fall kan den här krisen medföra ett varmare samhälle. Det kommer vi kristdemokrater att arbeta för.

Nämnda personer

Gudrun Brunegård

Riksdagsledamot (KD), biståndspolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i engelska (Högskolan i Växjö, 1996), distriktssköterska (Högskolan i Kalmar, 1998)

Pia Steensland

Director policy och public affairs Pfizer Sweden
Doktor i farmaceutisk biomedicin (Uppsala uni., 2002), docent i neurofarmakologi (Karolinska Institutet)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00