Debatt

KD: Underlätta för apoteken i glesbygd

Vi ser ett behov av att stärka tillgängligheten till apotek i glesbygden då antalet apotek i dessa områden är oförändrat jämfört med före omregleringen. Det skriver Pia Steensland (KD), farmaceut och riksdagsledamot och Peter Kullgren (KD), partisekreterare och ansvarig för partiets landsbygdspolitiska arbetsgrupp.

Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen och anser att det är angeläget att glesbygdsstödet justeras för att bättre uppfylla sitt syfte, skriver debattörerna.
Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen och anser att det är angeläget att glesbygdsstödet justeras för att bättre uppfylla sitt syfte, skriver debattörerna.Foto: Hasse Holmberg/TT
Peter Kullgren
Pia Steensland
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kommer du ihåg när du inte kunde köpa nässpray eller huvudvärkstabletter på kvällen eller helgen eftersom stans enda apotek hade stängt? Det är svårt att tänka sig i dag, men så var det i Sverige fram till för drygt tio år sedan. För att förbättra tillgängligheten till apoteken och till receptfria läkemedel genomförde den dåvarande alliansregeringen, under Kristdemokraternas ledning, omregleringen av apoteksmarknaden.

Stärk tillgängligheten

Receptet var framgångsrikt. Över hela landet finns i dag apotek med generösa öppettider och högt utbildad personal. Medborgarna har ett högt förtroende för apoteken. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har apotekstätheten och tillgängligheten ökat. Siffror från Sveriges apoteksförenings branschrapport 2021 visar att antalet har ökat från drygt 900 apotek år 2008 till över 1 433 i dag, en ökning med 54 procent.

Samtliga län har fått fler apotek och antalet söndagsöppna apotek har ökat från 154 till 575 stycken. Vi kristdemokrater ser dock ett behov av att stärka tillgängligheten till apotek i glesbygden då antalet apotek i dessa områden i dag är oförändrat jämfört med före omregleringen.

E-handeln kan inte fullt ut ersätta de fysiska apoteken.

I dag erbjuder samtliga apotekskedjor e-handel via internetapotek. Det är ett bra komplement till fysiska apotek i såväl tätbebyggda som glest befolkade områden. Men e-handeln kan inte fullt ut ersätta de fysiska apoteken. Dels för att vissa läkemedel såsom exempelvis narkotikaklassade läkemedel och antibiotikalösningar som måste beredas i samband med expediering inte kan hanteras via e-handel. Men det finns också en trygghet i att kunna besöka ett apotek och där få råd av apotekets kompetenta personal kring användning av receptbelagda läkemedel och egenvård.

Justera glesbygdsstödet

Den dåvarande Alliansregeringen införde ett glesbygdsbidrag som syftade till att säkerställa god tillgänglighet till apotek också i områden med vikande befolkningsunderlag. En rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) konstaterade att nästan alla apotek som fanns före omregleringen fanns kvar 2018 tack vare glesbygdsbidraget.

En senare rapport från TLV visar dock att antalet apotek som kvalificerar sig för bidraget har minskat från 65 (2013) till 44 stycken (2019). Enligt TLV beror detta främst på svårigheten att rekrytera farmaceuter till glesbygd men också på kraven på öppethållande som ställs för att få del av bidraget samt på ett strikt tak avseende nivån på omsättning. Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen och anser att det är angeläget att glesbygdsstödet justeras för att bättre uppfylla sitt syfte.

Gör som i Alaska

Vi vill också se över möjligheten att tillåta farmaceutisk närvaro via distans i glesbygdsområden. Detta är något som tillämpas i andra länder, exempelvis i Alaskas vildmarksbygder. En apotekstekniker har en yrkeshögskoleutbildning med fokus på egenvårdsrådgivning och medicinsk hälsa men också på hur en effektiv och säker recepthantering säkerställs.

Fysisk närvaro av apoteksteknikerkompetens tillsammans med en farmaceut som deltar i receptexpedieringen via digitala lösningar ger därför förutsättningar för att trygga en patientsäker recepthanteringen. Genom att använda sig av det konceptet skulle man på vissa orter kunna undvika att stänga svårbemannade apotek. En farmaceut skulle då kunna finnas på plats på apoteket under vissa tider för att utföra vissa uppgifter, som endast en farmaceut kan och får göra. Utöver det skulle farmaceuten kunna finnas tillgänglig digitalt för rådgivning och kontroller.

Hela Sverige ska fungera – att det finns apotek även i glesbygden är en bärande del.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00