Debatt

Januaripartierna: Nu tar vi nästa steg – pengarna ska nå de utsatta

DEBATT. Våldet tar inte paus i tider av kris. Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela miljonerna till organisationer som ger stöd till barn i utsatta situationer eller arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer. Det skriver företrädare för regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lena Hallengren (S)
Socialminister
Åsa Lindhagen (MP)

Jämställdhetsminister med ansvar för barnrättsfrågor
Juno Blom (L)
Partisekreterare
Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson


Coronapandemin är en global kris, som inte bara riskerar människors liv och hälsa utan också företagen och jobben. Samtidigt finns också risker för att det leder till en ökad utsatthet för våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och barn i andra utsatta situationer. 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna avsatte i den femte extra ändringsbudgeten 100 miljoner kronor till ideella organisationer som ger stöd till dessa grupper. Nu tar vi nästa steg och ser till att pengarna når de utsatta.

Våld ökar under kris

Kriser och katastrofer drabbar människor på olika sätt och de som har minst resurser och sämst förutsättningar utsätts i regel för de hårdaste påfrestningarna.

Vi vet av tidigare erfarenheter att utsattheten för våld och andra övergrepp ökar under kriser. Den rådande coronakrisen riskerar därför att förvärra situationen för barn som far illa i sin hemmiljö både av närstående och på nätet, samt för kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld av närstående, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Svåra konsekvenser

Fakta
Foto: 
Lena Hallengren - Kristian Pohl/Regeringskansliet
Åsa Lindhagen - 
Fredrik Hjerling
Juno Blom - Liberalerna
Annika Qarlsson - Centerpartiet

Den som är utsatt kan dessutom ha svårt att söka hjälp när platser utanför hemmet blir mindre tillgängliga och mer tid tillbringas i hemmet med förövaren. För barn kan det bli svårare att nå elevhälsan, BUP eller socialtjänsten för att få stöd och hjälp, särskilt när socialtjänsten och hälso- och sjukvården redan är hårt belastade.

En ökad isolering i hemmet kan få särskilt svåra konsekvenser för barn till föräldrar som utsätter dem för våld och övergrepp likväl för barn som växer upp med föräldrar som har en sviktande omsorgsförmåga.

Pengar till stödorganisationer 

Syftet med stödet är att organisationerna snabbt ska kunna anpassa eller förstärka sin eller sina medlemsorganisationers verksamhet för att möta ökade eller förändrade behov med anledning av utbrottet av covid-19.


Januaripartierna

För att möta den ökade utsattheten som kan drabba kvinnor och barn när de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet har regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att avsätta 100 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer.

Pengarna ska gå till organisationer som ger stöd till barn i utsatta situationer eller som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdrag till Socialstyrelsen

Vår ambition har från första början varit att pengarna ska komma ut och göra nytta så snabbt som möjligt. Därför tar vi nu nästa steg där regeringen beslutar om en ny förordning som ger Socialstyrelsen i uppdrag att efter ansökan fördela medlen till ideella organisationer.

Bidraget ska fördelas i form av ett organisationsbidrag till riksorganisationer och organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse. Syftet med stödet är att organisationerna snabbt ska kunna anpassa eller förstärka sin eller sina medlemsorganisationers verksamhet för att möta ökade eller förändrade behov med anledning av utbrottet av covid-19.

Det kan till exempel handla om att öka närvaron på nätet för att nå ut till utsatta grupper, till exempel kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld i hemmet eller i nära relation. Det kan också handla om insatser riktade till barn som lever i andra former av utsatthet, såsom familjer med missbruksproblematik eller familjer i ekonomisk utsatthet.

Viktiga extra resurser

Våld mot barn likväl som mäns våld mot kvinnor tar inte paus i tider av kris, tvärtom riskerar det att öka. Därför behöver vi kraftsamla och stärka arbetet så att de barn som har det svårt och de kvinnor, barn och hbtq-personer som drabbas av våld får det stöd och den hjälp de behöver. Nu ser vi till att civilsamhällets organisationer får del av viktiga extra resurser.

Nämnda personer

Annika Qarlsson

Styrelseledamot Cancerfonden, gruppledare Centerpartiet i Alingsås kommun
Gymnasieutbildning

Juno Blom

Riksdagsledamot (L), rättspolitisk talesperson och i barnrättsfrågor

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00