IVL: Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

MILJÖ. Miljöfarliga läkemedel bör receptbeläggas och sjukhusen installera extra rening av avloppsvattnet, föreslår IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Svenskt Vatten tagit fram en lista på förebyggande åtgärder för att hindra läkemedel från att spolas ut i avloppet och hamna i vattendragen. Bland åtgärderna finns i rapporten finns:

• Receptbelägg miljöfarliga läkemedel
• Läkemedelsgenomgångar för patienter som använder många olika läkemedel
• Installera extra rening av utgående avloppsvatten från sjukhus och vårdinrättningar
• Använd offentlig upphandling för att förhindra överanvändning och för att styra bort från mer miljöfarliga läkemedel

– Reningsverken är det sista skyddssteget mellan tätorten och våra vattendrag, men för att vi ska kunna nå ett hållbart samhälle kan de aldrig vara det enda steget. Det behövs en palett med åtgärder för att minska utsläppen av läkemedel till vår miljö från enskilda hushåll på landsbygden, från jordbrukets djurhållning och från tätorterna, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten i en kommentar.

Login