Debatt

Investera i ögonsjukvård – spara samhällsresurser

DEBATT. De stora samhällskostnader som uppstår i dag vid sen eller felaktig vård borde uppmärksammas mer. För nästa regering väntar stora utmaningar inom ögonsjukvården, skriver ordförande för Synskadades Riksförbund, Håkan Thomsson. 

Håkan Thomsson, ordförande för Synskadades riksförbund, skriver om de utmaningar som väntar inom ögonsjukvården för nästa regering. 
Håkan Thomsson, ordförande för Synskadades riksförbund, skriver om de utmaningar som väntar inom ögonsjukvården för nästa regering. Foto: Synskadades riksförbund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Håkan Thomsson
Ordförande, Synskadades Riksförbund

Nyligen visade en undersökning att vård och omsorg ligger högst på listan över frågor som är viktigast för väljarna inför valet. Nästa regering, oavsett färg, måste ta initiativ till att uppmärksamma frågor inom synområdet.

Allt sämre tillgänglighet 

Dagens ögonsjukvård har stora utmaningar och tillgängligheten till vården har påtagligt försämrats de senaste åren. Räknat på nationell nivå så har den genomsnittliga måluppfyllelsen för att nå ett första besök i ögonsjukvården minskat med sju procentenheter sedan 2015 och med hela 17 procentenheter sedan 2012. Detta visar en granskning som Synskadades Riksförbund (SRF) gjort med hjälp av siffror från databasen "Väntetider i vården" som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Stora samhällskostnader till följd av försenad vård 

Det är stora skillnader beroende på var i landet man bor, vilket i sig är ett principiellt allvarligt problem. Det borde inte spela någon roll i vilken del av landet en ögonsjukdom uppstår, behoven är desamma. Det som sällan uppmärksammas är de stora samhällskostnader som kan uppstå om individen inte får vård och behandling i tid. För att inte tala om de ytterst allvarliga, ibland oåterkalleliga, konsekvenser som försenad vård kan få för individen.

Det som sällan uppmärksammas är de stora samhällskostnader som kan uppstå om individen inte får vård och behandling i tid. För att inte tala om de ytterst allvarliga, ibland oåterkalleliga, konsekvenser som försenad vård kan få för individen.

De tre landsting/regioner som klarar sig bäst i årets granskning är Gotland, Halland och Stockholm. De tre som hamnar längst ner på rankinglistan är Jämtland/Härjedalen, Sörmland och Örebro.

Oacceptabelt med kompetensbrist

Professionen inom ögonsjukvården gör ett mycket bra och kvalificerat arbete. Samtidigt är det skrämmande att det finns landsting där bara varannan patient får ett första besök hos ögonspecialist inom vårdgarantins första 90 dagar. Om detta beror på bristande resurser eller ledningsförmåga är säkert en omtvistad fråga, men det är helt oacceptabelt att systemrelaterade utmaningar får äventyra medborgarnas hälsa där ett uteblivet besök kan få stora konsekvenser.

Mer resurser behövs för att förebygga och behandla 

Ett annat område som behöver uppmärksammas mer är ögonforskningen. I takt med stigande ålder bland befolkningen så kommer också personer med synkomplikationer att öka. En internationell forskargrupp har beräknat att ökningen globalt till och med kan tredubblas på fyra decennier. De menar att investeringar i ögonforskning kommer generera stora samhällsvinster.

Även i Sverige måste mer resurser satsas på och främja vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar och att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Synskadades Riksförbund ger exempelvis minst en miljon kronor årligen till Ögonfonden, men här behövs även ett mycket större samhällsengagemang från forskningsfinansiärer.

Att förlora synen eller att se dåligt innebär inte automatiskt att du inte kan leva ett aktivt, lyckligt och rikt liv. Det finns dock en del nödvändiga förutsättningar, där tillgång till ögonsjukvården och en bra synrehabilitering är grundläggande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00