Debatt

”Hur många larmrapporter ska behövas innan bristen på sjuksköterskor tas på allvar?”  

Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har ytterligare förvärrats av pandemin. Nu behövs långsiktiga lösningar för att attrahera och behålla sjuksköterskor, skriver Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, och Sandra Månsson, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförening.

”Sjuksköterskors kompetens är avgörande för patienters överlevnad, hälsa och minskad risk för vårdskador”.
”Sjuksköterskors kompetens är avgörande för patienters överlevnad, hälsa och minskad risk för vårdskador”.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har tappat räkningen på alla studier och rapporter om den allvarliga bristen på sjuksköterskor i hälso- och sjukvården som publicerats de senaste åren.

Sjuksköterskor lämnar 

Så gott som dagligen rapporteras det om brist på vårdplatser, för få intensivvårdsplatser och växande vårdköer. Ett flertal studier och granskningar, däribland Coronakommissionen, visar dessutom på en ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård i landet. Allt detta är till följd av otillräcklig tillgång på sjuksköterskekompetens och innebär negativa konsekvenser för personer i behov av vård. Hur många larmrapporter ska behövas innan bristen på sjuksköterskor tas på allvar?

Sjuksköterskors kompetens är avgörande för patienters överlevnad, hälsa och minskad risk för vårdskador. Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har ytterligare förvärrats av pandemin och omfattar majoriteten av regionerna enligt Socialstyrelsens rapport Nationella planeringsstödet 2022. Många har lämnat yrket och professionen på grund av bland annat samvetsstress eller otillfredsställande möjlighet till professionell utveckling.

Det efterfrågas alltför ofta andra yrkesgrupper för att ersätta sjuksköterskor trots att de inte har tillräcklig formell omvårdnadskompetens.

I stället för att skapa långsiktiga förutsättningar för att sjuksköterskor ska vilja stanna tas olika snabba lösningar fram. Det efterfrågas alltför ofta andra yrkesgrupper för att ersätta sjuksköterskor trots att de inte har tillräcklig formell omvårdnadskompetens. De kan därför inte ta beslut kring hur omvårdnaden ska planeras, utföras eller utvärderas. Denna kompetensväxling innebär risker för patienterna. Det är sjuksköterskor, som har den högsta kompetensen inom omvårdnad, som ska leda teamets omvårdnadsarbete.

Vänd trenden

Så hur kan trenden vändas? Vi föreslår att man använder den kunskap som finns om hur arbetslivet ter sig för både nya och erfarna sjuksköterskor. Denna kunskap bör ligga till grund för hur hälso- och sjukvårdsorganisationer agerar för att skapa ett hållbart yrkesliv för sjuksköterskor. Färsk svensk forskning av Rebecca Selberg och Paula Mulinari visar att ökad arbetsbelastning, svårighet att förena arbete och fritid, dåligt ledarskap, svagt erkännande av sjuksköterskors kunskap, bristfällig introduktion och för lite fokus på livslångt lärande och kompetensutveckling är orsaker till varför sjuksköterskor lämnar sjukvården.

I longitudinell forskning av Ann Rudmans forskargrupp (som följt sjuksköterskor under deras första 15 år i yrket) rapporterar en femtedel av de svarande att de har en stark intention att lämna yrket och att stress var en bidragande orsak. För att få sjuksköterskor att stanna kvar behövs det enligt studien ett förebyggande arbete med att säkerställa återhämtning och erbjuda en individanpassad introduktion.

Respektera sjuksköterskors kunskap

Det finns dessutom robust internationell evidens som verifierar sambandet mellan en organisation som ger sjuksköterskor möjlighet att leda och driva en god vård och omvårdnad med goda resultat för patienterna. Detta ökar arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. Respekt för och erkännande av sjuksköterskors kunskap och möjlighet att utföra meningsfullt arbete är viktigare än vad vi tror.

Detta behöver göras för att rekrytera och behålla sjuksköterskor:

  • Lyssna och låt sjuksköterskor analysera problem och få ett ökat inflytande.
  • Avsätt resurser till bra introduktion, balansera krav och stöd för nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • Tillvarata sjuksköterskors och specialistsjuksköterskor omvårdnadskompetens.
  • Stöd specialisering och avancerade funktioner för sjuksköterskor.
  • Ge mandat för sjuksköterskor på alla ledningsnivåer i beslut som gäller omvårdnad.
  • Möjliggör professionsutveckling och karriärvägar.

Det finns med andra ord karta och kompass att använda för att attrahera och behålla sjuksköterskor, vem vågar vara först?

Nämnda personer

Oili Dahl

Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00