Hultberg (M) om smittspårningsapp: "Dömts ut för tidigt"

SPÅRNINGSHJÄLP. Svenskt smittspårningsarbete sackar efter, medan andra länder använder appar för smittspårning. Enligt Högskolan i Skövde kan man skydda den personliga integriteten. Johan Hultberg (M) vill se en nationell strategi.

I kölvattnet av testningen av covid-19 och den ökade smittspridningen ökar även regionernas arbetsbelastning med smittspårning.

Enligt en rundringning till alla regioner som Svenska Dagbladet har gjort säger över hälften att de behöver mer personal till arbetet med smittspårning.

Region Örebro har snabb smittspridningen just nu. Stressen är påtaglig trots att tio pensionerade läkare jobbar med smittspårning på heltid och ett trettiotal personer jobbar extra med smittspårning på sin lediga tid.

Login