Om  
Thomas Pålsson
Heidi Stensmyren
Anna Tenje

Här är Försäkringskassans nya styrelse

Sex nya ledamöter har av regeringen förordnats till Försäkringskassans styrelse. Deras uppdrag sträcker sig från den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026.

Foto: Försäkringskassan
Victoria Solvin

I Försäkringskassans förordning står skrivet att styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. En av dem ska vara myndighetschefen. Styrelsens nuvarande ordförande, Heidi Stensmyren, lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet. Hon blir i stället ledamot i Försäkringskassans styrelse. Vice ordföranden Thomas Pålssons förordnande sträcker sig till och med 31 mars 2024.

Ny ordförande i styrelsen blir Ulf Bengtsson, i dag verksam som direktör och föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest. Tidigare har Bengtsson även varit riksrevisor på Riksrevisionen och generaldirektör för Försvarsmakten och Arbetsgivarverket.

”Jag är glad att Ulf Bengtsson har tackat ja till uppdraget som Försäkringskassans styrelseordförande. Ulf Bengtsson har en lång och gedigen erfarenhet, inte minst från myndighetssektorn. Jag ser mycket fram emot att följa hans och styrelsens fortsatta arbete”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i en kommentar.

De sitter i Försäkringskassans styrelse

Totalt kommer den nya styrelsen utgöras av åtta ledamöter, inklusive generaldirektören Nils Öberg. Utöver Bengtsson och Pålsson väljs fem ordinarie ledamöter.

En av dem är Heidi Stensmyren, som verkade som styrelseordförande för Försäkringskassan mellan 2020 och 2023. Stensmyren var 2014 – 2017 ordförande i Läkarförbundet och varit temachef för Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Mats Galvenius har mångårig erfarenhet som chef och ledare i såväl privata som offentliga verksamheter. Mellan 2001 och 2006 arbetade Galvenius för Sveriges riksbank, bland annat i rollen som Stabschef. Sedan 2009 har Galvenius varit vice vd hos Svensk Försäkring, där han arbetar med bland annat verksamhetsplanering.

Eva Liedström Adler 
Eva Liedström Adler  Foto: Catharina Biesèrt

Eva Liedström Adler har tidigare arbetat som åklagare och avdelningschef på Skatteverket. 2006–2015 var Liedström Adler chef för Kronofogdemyndigheten, där hon blev den första att inneha titeln rikskronofogde. 2015 lämnade Liedström Adler Kronofogdemyndigheten för rollen som generaldirektör på Arbetsgivarverket. Liedström Adler blev kvar på Arbetsgivarverket till 2019.

Anita Linder är utbildad jurist och har tidigare varit lagman i Stockholms Kammarrätt. Linder har även ägnat sig åt utredningsarbete. Linders senaste uppdrag var som särskild utredare för Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Anita Linder har även lett utredningar om arbetskraftsinvandring och barnrättsfrågor.

Thomas Landeström har arbetat som IT-chef hos Polismyndigheten sedan 2015, där hans uppgift varit att modernisera myndighetens användande av IT. Landeströms arbete har även varit inriktat på att se till att IT- användarna får det stöd de behöver i sitt arbete.

Nämnda personer

Thomas Pålsson

Tillförordnad generaldirektör Patent- och registreringsverket, styrelseledamot Försäkringskassan och Kulturrådet
jur. kand.

Heidi Stensmyren

Chief Medical Affairs och Chief Medical Officer Cellcolabs
Läkare (University of Würzburg, 1998), MBA Handelshögskolan Stockholm

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister (M)
Studier i statsvetenskap (Linnéuniversitetet), studier vid programmet för europeisk administration/politologi (Linnéuniversitetet och Edinburgh University)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00