Hantering av jodtabletter behöver ses över

STRÅLSKYDD. Ett förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten om nya beredskapszoner runt kärnkraftverken har nu gått ut på remiss. Men frågan om hantering och dosering av jodtabletter i zonerna skulle behöva fortsatt utredning, enligt myndigheten.

Runt landets kärnkraftverk ska det finnas en inre beredskapszon på ungefär fem kilometer och en yttre beredskapszon på ungefär 25 kilometer samt ett kompletterande planeringsavstånd på tio mil runt kärnkraftverken. Det föreslog Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport som lämnades över till regeringen för ett år sedan.

Nu har miljö- och energidepartementet skickat ut förslaget på remissrunda.

I beredskapszonerna ska det finnas en plan för intag av jodtabletter, utrymning och inomhusvistelse. De boende i zonerna ska dessutom vara informerade i förväg om vad som ska ske vid en eventuell olycka samt ha fått jodtabletter.

Login