Debatt

Företagarna: Därför anmäler vi Göteborgs stad

Låt oss börja med att vara tydliga – det finns inget lättvindigt med vår anmälan av Göteborgs stad till Konkurrensverket för brott mot upphandlingslagstiftningen. Det skriver Cathrine Dellborg, ordförande Företagarna Göteborg och Magnus Johanson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna. 

”Vill staden ’utmana systemet’ finns det åtgärder som kan vidtas, men att ställa krav på kollektivavtal anser Företagarna och många med oss är otillåtet”, skriver debattörerna.<br>
”Vill staden ’utmana systemet’ finns det åtgärder som kan vidtas, men att ställa krav på kollektivavtal anser Företagarna och många med oss är otillåtet”, skriver debattörerna.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT, Pressbild/Företagarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Agerandet som staden själv säger är för att utmana systemet, att kräva kollektivavtal vid en upphandling av en mindre renovering av en skola, behöver få en respons som visar att systemet fungerar.  

Genom att ställa krav på kollektivavtal utesluter Göteborgs stad 60 procent av Sveriges småföretag från att göra affärer med det offentliga. Det finns helt enkelt inte ett likamedtecken mellan att sakna kollektivavtal och vara en olämplig leverantör. Det är därför orimligt att svartmåla alla företag i Sverige som saknar kollektivavtal och dessutom peka ut dessa som olämpliga.

Göteborg bryter mot grundläggande principer  

Vi vill här vara extra tydliga med att Företagarna står upp för att schyssta villkor ska gälla i offentlig upphandling och att anställda ska behandlas väl. Detta kan uppnås bland annat genom att ställa arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar, vilket även görs i stor utsträckning.

Genom att på förhand begränsa vilka leverantörer som ska få tillträde till den offentliga affären har Göteborgs stad gått över gränsen för vad som är tillåtet.

Anledningen till att Företagarna anmäler Göteborgs stad är alltså att vi anser att staden bryter mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna då de ställt krav på centralt förhandlat kollektivavtal i en byggentreprenadupphandling. Fungerar inte de principerna, så fungerar inte systemet.

Att ställa ett krav på kollektivavtal i offentlig upphandling anser Företagarna strider mot upphandlingslagstiftningen. Krav i offentliga upphandlingar måste bland annat utformas likabehandlande och proportionerliga. Syftet med att konkurrensutsätta ett offentligt kontrakt är att öppna upp marknaden för så goda och sunda affärer som möjligt.

Strider mot lagstiftningen  

Genom att på förhand begränsa vilka leverantörer som ska få tillträde till den offentliga affären har Göteborgs stad gått över gränsen för vad som är tillåtet. Vill staden värna om de viktiga frågorna om välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet finns andra åtgärder att vidta, men en hel grupp av leverantörer kan inte redan på förhand uteslutas.

Altingets gratis nyhetsbrev

Upphandlingslagstiftningen innehåller regler om hur oseriösa företag ska hindras från att göra affärer med det offentliga, bland annat genom uteslutningsgrunder och regler om onormalt låga anbud. Dessa regler har visat sig vara svårtillämpade i praktiken och många upphandlande organisationer har därför försökt att skapa egna sätt att utesluta oseriösa leverantörer.

Vill staden ”utmana systemet” finns det åtgärder som kan vidtas, men att ställa krav på kollektivavtal anser Företagarna och många med oss är otillåtet. Företagarna vill med vår anmälan till Konkurrensverket värna om den avtals- och föreningsfrihet som råder i Sverige!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024