Fler apotek i glesbygden kan få bidrag

GLESBYGD. Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) har fått i uppdrag av regeringen att se över glesbygdsbidraget och om fler apotek ska kunna få del av det.

Glesbygdsbidraget till apotek runt om i landet infördes 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014.

Runt trettio apotek har sedan dess erhållit stöd.

– Apoteken utgör en samhällsviktig verksamhet vars service behöver kunna komma alla till del – i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande. 

Login