Facken kritiska till otydlig vision av e-hälsa 2025

DIGITALISERING. Regeringens och SKR:s vision om att vara världsledande inom e-hälsa år 2025 får kritik från Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund för att sakna konkreta mål och ambitioner.

– Frågan är ju vad man menar med det, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Vision e-hälsa 2025 är en del av regeringens digitaliseringsmål och innebär att Sverige ska vara världsledande på e-hälsa år 2025.

Tillsammans med SKR har regeringen tagit fram en vision för att ”ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården”.

Både Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund tycker att det är bra med en vision som siktar högt, men efterfrågar mer konkreta mål.

Login