Få funktionsnedsatta går vidare till lönejobb

FUNKTIONSNEDSATTA. En rapport från Socialstyrelsen visar att få funktionsnedsatta går vidare från daglig verksamhet till jobb. Strukturella hinder är en del av problemet. 

Det övergripande målet med daglig verksamhet bör enligt Socialstyrelsen vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport att antalet personer med LSS-insatser fortsätter att öka.

Enligt rapporten var det år 2014 endast 0,2 procent av de 33 800 i daglig verksamhet som övergick till ett lönearbete som varade minst två år.

– Vi kan se att det är märkbart få personer som går från daglig verksamhet till arbete eller studier. Här kan vi konstatera att det finns utrymme för förbättring, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för lägesrapporten, i ett pressmeddelande.

Login