Expert: Riktlinjer för fetmavård kan sinkas av politikerna

OBESITAS. Dagens fetmavård varierar kraftigt mellan regionerna och är obefintlig på flera håll. Socialstyrelsen ska nu ta fram nationella riktlinjer för vård av fetma. Enligt Joanna Uddén, överläkare och ordförande på SFO, ligger den verkliga utmaningen i politiska beslut om resurser.

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Marie Lundahl

Det andra är att komplettera de allt större sjuksystemen som kostar mer och mer som sköljer ner oss med ett eländesperspektiv. Istället bör vi föröka satsa på ett frisk- och hälsosystem som går hand i hand med Agenda 2030:s mål om ett hållbart klimat, miljö och hälsa.

Johan Holmsäter
Nationell samordnare och utredare för Främjande av fysisk aktivitet

Under sommaren påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid fetma (obesitas), vilket länge efterfrågats av vården och patientföreningar.

Riktlinjerna ska ge hälso- och sjukvården rekommendationer

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00