Debatt

En vision räddar inga liv – nu krävs handling

Moderaterna välkomnar att regeringen lagt förslag till en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Men visionen måste följas av handling, skriver riksdagsledamoten Johan Hultberg (M).

”Den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall är överdoser. Som del i att uppnå visionen om inga narkotikarelaterade dödsfall bör en svensk nationell överdosstrategi tas fram och genomföras.”
”Den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall är överdoser. Som del i att uppnå visionen om inga narkotikarelaterade dödsfall bör en svensk nationell överdosstrategi tas fram och genomföras.”Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix/SCANPIX
Johan Hultberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är skyhög. Varje år dör omkring 900 svenskar i läkemedels- eller narkotikaförgiftningar. Det är mer än tre gånger så många som dör i trafiken. Sett över tid går också utvecklingen avseende narkotika i fel riktning, konstaterar regeringen i sin nyligen överlämnade proposition till riksdagen med förslag till en förnyad ANDTS-strategi.

Enligt den europeiska narkotikabyrån (EMCDDA) har Sverige nu Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet.

Regeringen saknar svar

Mot denna oerhört allvarliga bakgrund fattade en enig riksdag i fjol beslut om att uppmana regeringen att ta fram en nollvision när det gäller de narkotikarelaterade dödsfallen. I regeringens förslag till en förnyad ANDTS-strategi finns nu också en sådan med. Ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Men regeringen saknar svar på hur visionen ska nås. De nya insatserna och åtgärderna lyser med sin frånvaro i regeringens strategi. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Blott en vision räddar nämligen inga liv. Nu krävs handling.

Våra förslag

Ett allvarligt problem inom dagens beroendevård är de ofta långa väntetiderna.

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot

Helt grundläggande är en effektiv brottsbekämpning samt ett metodiskt och strukturerat förebyggande arbete inklusive ett aktivt arbete för att minska tillgången till narkotika. Vi måste kraftsamla mot den organiserade brottsligheten som profiterar på andra människors missbruk. Polisen behöver bättre verktyg för att komma åt gängen och straffen för att överlåta narkotika måste skärpas. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet vässas – vi vet att polisens både brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete kan rädda liv, vilket det framgångsrika arbetet med att minska tillgången till fentanylanaloger visat.

Vi har tidigare presenterat ett antal mönsterbrytande reformer för att stoppa de kriminella gängen.

På riksdagens bord lägger vi moderater nu fram ett antal förslag för hur såväl det förebyggande arbetet som beroendevården och det skadereducerande arbetet kan utvecklas och förstärkas. Allt i syfte att rädda liv.

  • Kartlägg narkotikasituationen och beroendevården

I dag vet vi inte tillräckligt om hur narkotikamissbruket och vårdbehovet ser ut i Sverige. För att kunna dimensionera vården och vidta rätt åtgärder måste vi veta hur den svenska narkotikasituationen ser ut. På nationell nivå vet vi i dag varken hur många personer som har ett tungt missbruk eller hur många som får så kallad LARO-behandling. Det duger inte.

  • Etablera ett nationellt forskningsorgan

Svensk missbruks- och beroendevård behöver utvecklas och kvalitetssäkras på ett systematiskt vis och områdets olika aktörer behöver mötas. Därför vill vi etablera ett nationellt forskningsorgan för forskning, diskussion och erfarenhetsutbyte.

  • Utred en förstärkt vårdgaranti för beroendesjukdom

Ett allvarligt problem inom dagens beroendevård är de ofta långa väntetiderna. En person med beroendesjukdom söker i regel hjälp för sitt beroende när det finns motivation. Då måste samhället snabbt möta upp med vård- och behandling. Moderaterna föreslår därför att regeringen ger i uppdrag att utreda en förstärkt vårdgaranti för denna grupp.

  • Ta fram och genomför en nationell överdosstrategi

Den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall är överdoser. Som del i att uppnå visionen om inga narkotikarelaterade dödsfall bör en svensk nationell överdosstrategi tas fram och genomföras. En sådan strategi behöver bland annat ta sikte på att öka tillgängligheten till läkemedel som häver överdoser, liksom till vård och behandling.

En bärande del av en nationell överdosstrategi bör vara att säkra en god efterlevnad av de nationella riktlinjerna. Inspiration kan hämtas från vårt grannland Norge som målmedvetet arbetat för att minska antalet överdoser bland annat utifrån en nationell överdosstrategi.

Visionen måste följas av handling

Vi moderater välkomnar att regeringen hörsammat riksdagen och lagt förslag till en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Nu måste visionen följas av handling.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00