Debatt

Egenvårdsreform kan spara miljarder för sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en kris. Trots ett antal miljarder i extra statsbidrag kämpar vården med miljardunderskott, personalbrist och långa vårdköer. I denna situation är det viktigt att tänka nytt och att utveckla och effektivisera sjukvården. En egenvårdsreform kan vara en viktig del av lösningen. Det skriver Anja Schwarz, vd, och Barbara Powell, ansvarig samhällskontakter, Haleon Norden. 

”Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Men med rätt reformer kan vi vända utvecklingen. Genom att satsa på egenvård kan vi både spara pengar och förbättra vårdkvaliteten”, skriver debattörerna.
”Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Men med rätt reformer kan vi vända utvecklingen. Genom att satsa på egenvård kan vi både spara pengar och förbättra vårdkvaliteten”, skriver debattörerna.Foto: Samuel Steén/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En färsk rapport från Victri Advice, framtagen på uppdrag av Haleon Sweden, visar att en strategisk satsning på egenvård kan frigöra resurser motsvarande en miljard kronor per år inom sjukvården. Detta är inte bara en ekonomisk nödvändighet utan också en fråga om patientens rätt till bättre vård och egenansvar.

Egenvård handlar om att ge individer verktyg och kunskap att själva hantera enklare hälsotillstånd med hjälp av receptfria läkemedel och rådgivning från apotek.

Stor besparingspotential för vården

WHO definierar egenvård som åtgärder individer vidtar för att främja hälsa, förebygga sjukdomar och hantera enklare åkommor. I Sverige är användningen av egenvård måttlig jämfört med andra EU-länder. Besparingspotentialen är därmed stor.

Detta skulle innebära en besparing på upp till en miljard kronor per år. 

Rapporten från Victri Advice visar att om alla svenska regioner hade samma andel egenvård som den bästa regionen, skulle vi kunna frigöra mellan 280 000 och 630 000 läkarbesök årligen, främst inom primärvården.

Detta skulle innebära en besparing på upp till en miljard kronor per år, genom att fler patienter behandlar enklare åkommor och besvär med receptfria läkemedel i stället för att belasta vårdcentralerna.

Det kräver nationella initiativ 

Men att åstadkomma en sådan förändring kräver nationella initiativ. Som utgångspunkt för en policydiskussion föreslår vi tre konkreta reformer:

Det första och centrala förslaget är att regionerna ser över sina rekommendationslistor för primärvården, i syfte att minska förskrivningen av receptbelagda läkemedel till förmån för egenvårdsalternativ.

Men för att detta ska få avsedd effekt krävs fler åtgärder.

Det andra förslaget är därför nationella riktlinjer för egenvårdsrådgivning. Vi behöver enhetliga riktlinjer för aktörer som 1177, apotek och vårdcentraler. Dessa riktlinjer bör innefatta en definition av egenvård och hur det relaterar till förebyggande hälso- och sjukvård. Riktlinjer om när läkare ska förskriva läkemedel och när läkare inte ska förskriva utan i stället hänvisa patienten till receptfria alternativ på apotek.

Det tredje förslaget för att stödja en övergång till ändamålsenlig egenvård är att introducera en svensk digital motsvarighet till Tysklands Gröna Recept, vilket innebär att läkare kan ge dokumenterade rekommendationer om egenvård med receptfria läkemedel. Detta skulle inte bara stärka patientens delaktighet utan också minska behovet av läkarbesök för enklare åkommor.

Med rätt reformer kan utvecklingen vändas 

Den stora vinsten med egenvård är inte bara ekonomisk. Det handlar om att stärka individens möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa och minska beroendet av vården för enklare hälsoproblem.

Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Men med rätt reformer kan vi vända utvecklingen. Genom att satsa på egenvård kan vi både spara pengar och förbättra vårdkvaliteten. Det är hög tid att vi tar vara på denna möjlighet och inför nödvändiga förändringar.

Egenvård är en reform som inte bara är bra för ekonomin utan också för patienternas hälsa och välbefinnande. Det är dags att vi tar detta steg och visar att Sverige kan leda vägen inom modern och effektiv sjukvårdspolitik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00