Droganvändning allt vanligare i arbetslivet

Den otillåtna användningen av illegala droger ökar. Under de senaste fem åren har vart tjugonde urin- eller salivprov visat positivt. Det visar en studie från Karolinska universitetssjukhuset.

Cannabis var den mest förekommande drogen enligt en ny rapport. Från 2016 och framåt gav mer än 2 procent av testerna ett positivt utslag för cannabis.
Cannabis var den mest förekommande drogen enligt en ny rapport. Från 2016 och framåt gav mer än 2 procent av testerna ett positivt utslag för cannabis.Foto: Seth Wenig/AP/TT
Axel Hyttnäs Telin

En ny rapport publicerad i Läkartidningen, som sjukhuskemisterna Anders Helander och Tomas Villén på Karolinska universitetslaboratoriet ligger bakom, visar att andelen drogpositiva prov i arbetslivet ökat.

Enligt rapporten har ökningen skett varje år sedan 2013, med undantag för 2020. Det lägre resultatet för 2020 kan bero på coronapandemin.

Dubbelt så många positiva resultat

Vart tjugonde prov, eller runt 5 procent, visade att urinen innehöll drogsubstanser eller deras metaboliter. Åren 1993–2009 låg den siffran på 2,5 procent i genomsnitt.

Cirka 30 procent av de positiva testresultaten berodde på lagliga narkotikaklassade läkemedel.

De vanligaste drogerna var cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain.

Alkohol minskar

Samtidigt som de drogpositiva testresultaten har fördubblats har andelen positiva alkoholtest gått åt helt motsatt riktning. Från 2016 till 2020 har andelen positiva resultat halverats, från runt 20 procent till cirka 10 procent.

Minskningen stämmer överens med uppgifter om en minskad konsumtion bland ungdomar och unga vuxna.

De fem testade drogerna
 • Cannabis
  Mellan 2010 och 2014 var andelen positiva prov för cannabis mellan 1,1 och 1,4 procent. Från 2016 och framåt har siffran legat över 2-procentsstrecket. Som högst var bruket i arbetslivet 2019, på 2,4 procent.
 • Amfetaminer
  År 2020 innehöll 1,2 procent av alla prov amfetaminer. Det innebär en kraftig ökning från perioden 2001–2014, då motsvarande statistik låg mellan 0,1 och 0,3 procent.
 • Kokain
  Kokain i arbetslivet var länge ett fenomen som knappt fanns. Men sedan 2015 har kokainet i arbetslivet ökat till omkring en halv procent.
 • Opioider
  Den enda droggruppen i rapporten som har sjunkit stavas opioider. Innan 2016 låg andelen prov som visat positivt på omkring 1,0 till 1,3 procent. År 2020 har vi i princip sett en halvering, till 0,6 procent.
 • Bensodiazepiner
  Många lugnande medel och sömnmedel innehåller bensodiazepiner. Här har någon förändring ej synts till. De senaste åren har andelen positiva prov legat stabilt under 2 procent.

Källa: Läkartidningen
 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00