Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder

DEBATT. Avsaknaden av skyddsutrustning i LSS-bostäder är oroande. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism som blir sjuka i covid-19 kommer att vårdas i gruppbostaden, skriver Harald Strand, Fub och Eva Flygare Wallén, Karolinska institutet.

Placeholder image
Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Harald Strand
Ordförande, Riksförbundet fub
Eva Flygare Wallén
Med dr, Karolinska institutet
 

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism tillhör riskgrupperna för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och de flesta bor i LSS-bostäder. Men personalen i bostäderna står i många kommuner utan adekvat skyddsutrustning och särskilt anpassade riktlinjer när de ska ta hand om covid-19 sjuka.

För gruppen som är i behov av vård på sjukhus är risken stor att behandlande sjukvårdspersonal har väldigt lite kunskap om de särskilda behov personer med IF och/eller autism har.

Starkt oroande

Först de senaste dagarna har den stora bristen på skyddskläder, ansiktsskydd och visir inom kommunernas LSS-verksamhet uppmärksammats. Avsaknaden av skyddsutrustning är starkt oroande eftersom många personer med IF och/eller autism som blir sjuka i covid-19 kommer att vårdas i gruppbostaden.

I Sverige räknas inte personer med IF och/eller autism till riskgruppen. Detta trots att nationella och internationella forskningsrapporter visar att många av personerna som har LSS-insatser tillhör riskgruppen för komplikationer av covid-19.

Ökad risk för komplikationer

För de som blir så sjuka att de behöver vårdas på sjukhus kan en redan mycket påfrestande situation bli oerhört skrämmande.

Förekomsten av fetma, diabetes och högt blodtryck är mycket hög. I region Stockholm publicerades nyligen data som visade att fetma förekom mer än tre gånger så ofta hos både män och kvinnor med IF. Förekomsten av diabetes var mer än dubbelt så vanlig hos män och kvinnor med IF.

Till detta kommer en hög förekomst av högt blodtryck hos män, enligt ovanstående studie. Samtliga dessa diagnoser har pekats ut som en ökad risk för komplikationer vid en covid-19 infektion.

Dessa fakta kan inte leda till någon annan slutsats än att många personer med IF och/eller autism kommer att insjukna i covid-19 och många kommer att behöva sjukhusvård.

Stora brister

De som blir sjuka, men som inte är i behov av sjukhusvård, ska enligt Folkhälsomyndigheten vårdas i den egna lägenheten i gruppbostaden. Personal inom vård och omsorg förväntas ha kunskap och aktuell information om covid-19, basala hygienrutiner och hur man använder personlig skyddsutrustning.

Men redan under normala omständigheter finns stora brister i baspersonalens kompetens, vilket gör att det är svårt att förstå hur de ska klara av att utföra sitt arbete om en eller flera personer på ett boende är sjuka i covid-19. Och med en konstaterad brist på skyddsutrustning som utgör en allvarlig fara för personalens hälsa, kan man stå inför en situation där arbetsgivare eller skyddsombud fattar ett beslut att stoppa arbetet med stöd av arbetsmiljölagstiftningen.

En sådan åtgärd skulle få mycket allvarliga konsekvenser för coronasmittade personer med IF och autism, som då riskerar att bli helt utan vård och omvårdnad.

Dåligt förberedd

För de som blir så sjuka att de behöver vårdas på sjukhus kan en redan mycket påfrestande situation bli oerhört skrämmande. Hälso- och sjukvården är dåligt förberedd på de särskilda behov som patienter med IF och/eller autism har. Läkare och sjuksköterskor saknar utbildning om olika funktionsnedsättningar och de har sällan tillgång till anpassat material för kommunikation i den kliniska vardagen.

Det gör det svårt, i värsta fall omöjligt, för patienten att göra sig förstådd och att själv förstå – en kombination som kan ha förödande konsekvenser.

Uppmaning till ansvariga

Därför riktar vi följande uppmaning till ansvariga i kommuner och regioner:

  • Utgå i planeringen för att många personer med IF och/eller autism tillhör riskgruppen för covid-19.
  • Prioritera skyddsutrustning för personal i LSS-bostäder.
  • Förse sjukvårdspersonal med basfakta om hur man bäst kan bemöta en patient med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor