Debatt

Dags för en ny cancerstrategi och vårdform

Sveriges cancervård håller hög internationell kvalitet. Det kommer däremot tillkomma stora kapacitetsbehov i framtiden och vården måste vara redo på att möta det växande antalet patienter. Därför föreslår vi en ny cancerstrategi och vårdform, skriver flera branschrepresentanter. 

”För att möta ett växande antal cancerpatienter har Akademiska sjukhuset i Uppsala utforskat möjligheten att förlägga delar av cancervården utanför sjukhusmiljön”, skriver debattörerna.
”För att möta ett växande antal cancerpatienter har Akademiska sjukhuset i Uppsala utforskat möjligheten att förlägga delar av cancervården utanför sjukhusmiljön”, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga skribenter

Carl-Gustav Fabiansson
Nordenchef, Beigene

Thommen Chacko
Sverige vd, Bristol Myers Squibb

Thomas Wahlgren
Medicinsk chef onkologi, Pfizer

Tomas Guinchard
Vd, Adxto care AB

Om 15 år förväntas 100 000 svenskar drabbas av cancer årligen – nästan en fördubbling jämfört med i dag. Det ställer höga krav på en effektiv cancervård. Baserat på erfarenheter i privat-offentlig samverkan från Uppsala vill vi till Sveriges nya cancerstrategi lyfta möjligheterna med cancervård utanför sjukhus. Det vi kallar för den tredje vårdformen.

Altingets gratis nyhetsbrev

Det krävs nytänkande 

Svensk cancervård håller hög internationell kvalitet men har kapacitetsutmaningar för att möta ett växande vårdbehov. Det beror på flera orsaker, men inte minst att merparten av cancervården i dag bedrivs på sjukhus där det i många fall redan råder lokal- och personalbrist. Dessutom är vård på sjukhus kostsamt. Kapacitets- och kostnadsutmaningarna kräver nytänkande lösningar.

De initiala resultaten pekar på att en majoritet av patienterna uppskattar att få sin regelbundna vård i en frisk miljö utanför sjukhusets väggar och närmare hemmet.

I februari togs ett steg mot en uppdaterad nationell cancerstrategi då regeringen utsåg professor Mef Nilbert som särskild utredare. Slutsatserna ska presenteras i höst och ge riktning för framtiden. Strategin ska ta ett helhetsperspektiv och bland annat analysera utvecklingen inom cancervårdens organisation, samt föreslå åtgärder för optimerade vårdprocesser, ökad tillgänglighet och framtida kompetensbehov. Här ser vi att det privat-offentliga utvecklingsprojekt som nu bedrivs i Uppsala kan tjäna som inspiration för att adressera dessa utmaningar.

Nytt pilotprojekt 

För att möta ett växande antal cancerpatienter har Akademiska sjukhuset i Uppsala utforskat möjligheten att förlägga delar av cancervården utanför sjukhusmiljön. Första steget i pilotprojektet var en mobil vårdenhet där patienter erbjöds onkologiska och hematologiska behandlingar i en vårdbuss i Enköping.

Med goda resultat avseende patientupplevelse, medarbetarnöjdhet och behandlingsmöjligheter togs i januari 2024 ett nästa steg då universitetssjukhuset öppnade en mottagning i Gränbystadens köpcentrum. Ett utvecklingsprojekt tillsammans med flera företag. Där ges i dag behandling för blod- och tumörsjukdomar i form av immunterapi, antikroppsbehandlingar, enklare cytostatika, blodtappning, järninfusion, blodprovstagning och blodtransfusion.

De initiala resultaten pekar på att en majoritet av patienterna uppskattar att få sin regelbundna vård i en frisk miljö utanför sjukhusets väggar och närmare hemmet. Medarbetarna uppskattar den nya vårdformen och antalet ansökningar till den nya behandlingsmottagningen har slagit alla förväntningar. Samtidigt är vårdkostnaderna lägre, främst på grund av väsentligt lägre lokalkostnader.

En modern cancerstrategi

Idén är att flytta ut delar av cancervården från sjukhuset så att behandlingar och insatser ges snabbare, mer effektivt och närmare patientens hemvist, samtidigt som sjukhusets yta och resurser frigörs för exempelvis akutvård och forskning. Samtidigt kan det bidra till en utvecklande miljö för sjukvårdens medarbetare. Den nya cancerstrategin bör uppmuntra men också skapa förutsättningar för denna typ av nytänkande.

En tredje vårdform testas redan och hittills med mycket goda resultat. Genom att avlasta sjukhusen kan den stora kapacitetsutmaningen hanteras både på kort och längre sikt, samtidigt som vården utvecklas och medarbetare får kompetensutveckling.

Vi delar gärna med oss av våra lärdomar och ser fram emot att detta utvecklingsprojekt kan inspirera till en modern cancerstrategi.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00