Debatt

Centerpartiet säljer tomma löften med gårdsförsäljning

Centerpartiet basunerade ut Torbjörn Fälldins ”Håll gränsen” under EU-valrörelsen. Men gör partiet det när det kommer till gårdsförsäljning? Det frågar sig alkoholpolitiska debattörer som också är medlemmar i Centerpartiet. 

”Det som gör bilden av tomma löften och snedvridna budskap tydlig inom Centerpartiet är den nu pågående debatten om att införa gårdsförsäljning av alkohol, och Centerpartiets argument om att det här skulle vara en viktig fråga för Sverige”, skriver debattörerna. . 
”Det som gör bilden av tomma löften och snedvridna budskap tydlig inom Centerpartiet är den nu pågående debatten om att införa gårdsförsäljning av alkohol, och Centerpartiets argument om att det här skulle vara en viktig fråga för Sverige”, skriver debattörerna. . Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under den gångna EU-valkampanjen vädjade vårt parti, Centerpartiet, om väljarnas stöd genom det historiska uttrycket ”Håll gränsen!”. Att locka väljare med en hänvisning till en av partiets förgrundsgestalter, alltså Thorbjörn Fälldin, var en god tanke.

Samtliga undertecknare

Håkan Eriksson
Centerpartiet Borås, Generalsekreterare Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)

Rebecka Öberg
Centerpartiet Lidingö, politisk sekreterare IOGT-NTO

Gunvor Nygren
Centerpartiet Reftele, IOGT-NTO Sydosts drogpolitiska grupp

Robert Lindh
Centerpartiet Haninge, projekt- och kampanjledare, IOGT-NTO

Urban Nilsson
Centerpartiet Bredaryd, medlem i IOGT-NTO

Tyvärr verkar den här apostroferingen för partiet mest ha handlat om tomma ord utan verklig koppling till upphovsmannen. Torbjörn Fälldin stod nämligen för ett förhållningssätt som i dag saknas inom Centerpartiet den politiskt inopportuna ärligheten och förmågan att kommunicera rakt med väljarna.

Tomma löften

Det som gör bilden av tomma löften och snedvridna budskap tydlig inom Centerpartiet är den nu pågående debatten om att införa gårdsförsäljning av alkohol, och Centerpartiets argument om att det här skulle vara en viktig fråga för Sverige. Vår mening är att den här frågan, i det närmaste, är politiskt irrelevant, och att den bild som målas upp inte stämmer överens med verkligheten.

Framför allt tre punkter kan här särskilt uppmärksammas:

  1. Mikroproduktion av alkohol kommer aldrig skapa den mängd arbetstillfällen som C påstår. Centerpartiet har i det längsta förespråkat gårdsförsäljning som ett sätt att skapa arbetstillfällen – i synnerhet för de producerande gårdarna. Det här är en viktig fråga – hela Sverige ska leva. Vi ser dock att, även om det i framtiden skulle bli möjligt att producera exempelvis vin och öl i stor mängd i Sverige, kommer inte arbetstillfällena på gårdar – och i synnerhet inte på mikrobryggerier – vara många och knappast komma från den svenska arbetsmarknaden. För den som vet något om vinproduktion inom EU är detta ett faktum: det kräver ingen stor mängd individer och arbetstillfällena tillfaller i första hand lågavlönade arbetare från de ekonomiskt svagaste EU-länderna. Kanske skulle initiativet kunna gynna svensk besöksnäring, men i ljuset av att vi Sverige inte har Europas bästa förutsättningar för t.ex. vinproduktion skulle detta bara utvecklas marginellt och inte i någon stor utsträckning.  
  2. Gårdsförsäljningen kommer inte gynna svensk ekonomi. Att småföretagare ska ges möjligheter är en liberal tanke som vi står helhjärtat bakom. Men de stora, samhällsekonomiska vinsterna som utlovas genom gårdsförsäljning framstår på samma gång som tomma löften. I själva verket visar utredningen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95) att de skatteintäkter som gårdsförsäljning skulle generera skulle bli mellan 137 och 148 mnkr/år för hela Sverige. De samhällsekonomiska kostnaderna uppskattas dock på samma gång bli mellan 137 - 148 mnkr/år, som resultat av exempelvis förtida dödsfall, sjukdom, skador och minskad livskvalitet. Det betyder alltså att samhället kommer att få betala för gårdsförsäljningen, som därmed inte kommer att bidra till något ekonomiskt gagn för Sverige.
  3. Gårdsförsäljningen går emot den fria konkurrensen. Slutligen, något som vi liberaler inom C håller högt är den fria konkurrensen, där ingen industri gynnas orättfärdigt. Det ser, i det här avseendet, en aning märkligt ut att Centerpartiet förespråkar att både behålla Systembolaget och att samtidigt införa gårdsförsäljning. Det här skulle ju betyda att mikroproducenter får sälja alkohol på ”gården” – fritt från konkurrens från industrin på kontinenten. Ett exempel kan vara belysande. Enligt Svenska Dagbladet säljer Leif GW Persson 2,1 miljoner liter vin per år – som han inte producerar på egen gård. Med det nuvarande utredningsförslaget skulle en ”gård” behöva sälja alkohol till 700 000 besökare per år för att komma upp i liknande försäljningssiffror. Det säger sig självt att det blir svåruppnåeligt, och Sveriges vinproducenter kommer troligtvis hålla fast vid sitt fortsatta stöd för försäljning via Systembolaget. Gårdsförsäljningen ger därmed vissa småföretagare möjligheten att både behålla detaljhandelsmonopolet - och att därmed begränsa konkurrenssituationen - samtidigt som de ska ha möjlighet att sälja sina produkter på ”gården”.  Det här rimmar illa med den liberala tanken om fri konkurrens.

Prioritera inte plakatpolitik

Statsminister Thorbjörn Fälldin klargjorde vid ett tillfälle att ingen statsrådspost för honom var så viktig att han var beredd att ”dagtinga med sitt samvete”.

Om fler centerpartister delade hans integritet och önskan att stå upp för det som var rätt, riktigt och ärligt skulle frågan om gårdsförsäljning i Sverige vara död och begraven för länge sedan. Vi har viktigare uppgifter att fokusera på och statsrådet Jakob Forssmed gör rätt i att inte göra denna plakatpolitik till en prioriterad fråga.

 

Rättelse. Benämningen av denna artikels undertecknare har uppdaterats efter publicering då det formellt finns nationella nätverk inom Centerpartiet och detta inte är ett av dem. 

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024