Blocköverskridande syn på endometrios

VÅRD. Utifrån en generell definition är endometrios redan en folksjukdom och nationella riktlinjer för sjukdomen ses över av Socialstyrelsen. Det var sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) svar till riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD).

I en interpellation till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) att endometrios ska klassas som en folksjukdom samt att Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för diagnos och behandlingen. Men sjukvårdsministern anser att flera av åtgärderna redan är möjliga.

– Grundproblemet som jag ser det är att kunskapen inte är tillräckligt spridd, varken bland professionen eller allmänheten, sade Gabriel Wikström i en interpellationsdebatt på fredagen.  

Det finns ingen formell definition av begreppet folksjukdom. Däremot är endometrios redan klassat som en folksjukdom i och med den populärvetenskapliga definitionen, det vill säga att fler än en procent av befolkningen är drabbad av sjukdomen.

Login