Betänkande: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL. Utskottet föreslår att ett förtydligande tillägg görs i HSL.

 

Texten är inte skriven

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00