Debatt

Bättre hälsodata kan öka tillgången till effektiva läkemedel

För att patienter ska få tillgång till läkemedel som är effektiva och värdeskapande finns det ett stort behov av att använda de hälsodata som finns på ett bättre sätt. Det skriver Pontus Johansson och Anders Viberg, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

”Läkemedel som ges inom sjukvården står för en betydande del av den totala läkemedelsanvändningen, inte minst inom cancerområdet.”
”Läkemedel som ges inom sjukvården står för en betydande del av den totala läkemedelsanvändningen, inte minst inom cancerområdet.”Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har i uppdrag att besluta om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi utgår då från den värdebaserade prissättningen som innebär att kostnaden för ett läkemedel ska vara rimlig i relation till den nytta det ger patienten.

Medicinen måste hålla vad den lovar

Nya, innovativa och potentiellt effektiva läkemedel är ofta mycket kostsamma och information om behandlingseffekter är begränsad. Därför ställer det höga krav på TLV att följa upp om läkemedlet håller vad det lovar i den kliniska vardagen. En förutsättning för att kunna göra det är att tillgången till hälsodata stärks. I dag finns det ett stort behov av att använda den hälsodata som redan finns på ett ändamålsenligt sätt, men också att öka inrapporteringen både från slutenvården och primärvården.

I dag finns det ett stort behov av att använda den hälsodata som redan finns på ett ändamålsenligt sätt, men också att öka inrapporteringen både från slutenvården och primärvården.

TLV presenterar i en ny rapport till regeringen flera förslag på hur tillgången och användningen av hälsodata kan öka för att kunna följa upp läkemedel på ett effektivt sätt.

Läkemedel som ges inom sjukvården står för en betydande del av den totala läkemedelsanvändningen, inte minst inom cancerområdet. Registreringen av läkemedel som används på sjukhus är emellertid mycket bristfällig.

Öka inrapporteringen från regionerna

TLV föreslår därför att Socialstyrelsen ska säkerställa att regionerna ökar inrapporteringen av användningen på individnivå av rekvisitionsläkemedel till Socialstyrelsens patientregister. Detta skulle på kort sikt förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedelsanvändningen, exempelvis cancerbehandlingar som sker både i öppenvården och slutenvården På längre sikt behövs det ett mer detaljerat register motsvarande Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Socialstyrelsen har ett heltäckande hälsodataregister på nationell nivå över alla förskrivningar av läkemedel på recept i öppenvård. Det går därför med stor precision att följa användningen av förskrivningsläkemedel i våra nationella hälsoregister. För att kunna värdera och följa upp ett läkemedel behövs dock information om behandlingsorsak, vilket saknas i dagens register. En implementering av nationella läkemedelslistan så snart som möjligt bidrar därför till TLV:s möjligheter att kunna säkerställa en rimlig kostnad för läkemedel.

Samla data

Vi föreslår även andra konkreta åtgärder för att förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedel som är genomförbara både på kort och lång sikt:

  • Öka rapporteringen till kvalitetsregister för uppföljning av behandling och effekter för specifika sjukdomar.
  • Skapa ett nationellt register för primärvårdsdata, som kan fånga hela vårdförloppet, för att kunna följa upp behandlingseffekter inom hela sjukvården.
  • Samla laboratoriedata i ett nationellt hälsodataregister.
  • Ge TLV författningsstöd att hantera data på individnivå, vilket är en förutsättning för att fullt ut kunna hantera data från våra hälsodataregister.

TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna genomsyrar myndighetens arbete och vår målsättning är att samhällets resurser ska användas där de gör mest nytta. De förändringar som TLV föreslår skapar förutsättningar att säkerställa att kostnader för ett läkemedel är rimlig över hela produktens livscykel och därmed bidrar till att patienter får tillgång till läkemedel som är effektiva och värdeskapande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024