Debatt

Avskaffa det allmänna ombudet för socialförsäkringen

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen borde avskaffas. Dagens system är rättsosäkert och gör att människor far illa. Det skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Dagens system är rättsosäkert och gör att människor far illa. Det skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.
Dagens system är rättsosäkert och gör att människor far illa. Det skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.Foto: Christina Sundien
Åsa Strahlemo
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

AO, det allmänna ombudet för socialförsäkringen, går igenom både beviljanden och avslag från Försäkringskassan och från Pensionsmyndigheten. Uppdraget är att pröva om beslut håller rättsligt.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kom 1996. Avsikten var att ge även oss förutsättningar att leva fullvärdiga liv och att delta i samhället.

AO agerar oftare för myndigheterna, mot den enskilda människan.

I LSS ingår bland annat personlig assistans. Den personliga assistansen är inte vård eller sjukvård. De personliga assistenterna hjälper oss med allt som vi inte klarar i vardagen. De är våra extra armar och ben, våra muskler, fingrar och precision, läppar och tal. Den personliga assistenten behöver inte vara vårdutbildad men känner individens personliga behov, hur mycket kaffet måste få svalna, hur lång promenaden kan vara.

Detta är förkastligt

Det kan hända att en person fått beviljat ersättning, till exempel för personlig assistans, och är glad och nöjd med beslutet. Men AO kan gå in på egen hand och överklaga, oavsett om den enskilda vill det. Det innebär en helt ny process. Det är oerhört stressande för den som har oturen att bli utvald. Det är inte rättssäkert. Vi från DHR har sagt till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att detta är förkastligt och förstör för människor. Vi vill att uppdraget ska omformuleras eller att AO avskaffas.

Eller åtminstone byta namn. Det rör sig sannerligen inte om något ”allmänt” ombud. AO agerar oftare för myndigheterna, mot den enskilda människan.

Ett exempel är den person med cystisk fibros, som flera gånger om dagen behövde hjälp med avancerad andningsgymnastik. Alltså för att kunna andas. Personen kunde också ibland drabbas av lungblödningar. Försäkringskassan hade beviljat personen ersättning för assistans för i genomsnitt 40 timmar per vecka. Allmänna ombudet överklagade detta 2015 och menade att personen inte behövde någon hjälp för sin allmänna dagliga livsföring, att det inte var entydigt att andningsgymnastiken behövde göras och att detta hjälpbehov inte kunde anses vara grundläggande.

Försäkringskassan tog detta prejudikat som intäkt för att dra in ersättningar för andningshjälp. Det orsakade en strid från funktionsrörelsen, som tvingade fram en lagändring, som gjorde att hjälp med andning återigen kan ge rätt till assistans.

Rättssäkerheten behövs

Det krävs en rättssäker och förutsägbar handläggning för oss som ansöker om ersättningar som vi faktiskt har rätt till. AO tar i bedömningarna inte heller hänsyn till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det verkar inte som om AO någonsin fäster avseende vid FN:s funktionsrättskonvention.

AO väljer själv att driva ett ärende och den enskilda ansökaren kan då inte säga nej. Personen tilldelas ingen typ av försvar eller biträde. Trots att personen i en bemärkelse är offret, eftersom livet slås i spillror om personen inte får den ersättning den behöver. Denna människa är inte anklagad för något brott, ändå har personen sämre skydd och stöd än en bankrånare.

De flesta fallen rör personlig assistans, men det finns även andra ersättningar som det allmänna ombudet övervakar, inte minst pensionsutbetalningar. Dessutom merkostnadsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdnadsbidrag och bilstöd.

Avskaffa instansen

Parallellt med svensk lag ställer FN:s funktionsrättskonvention krav på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bland annat att vi har rätt till ett liv som alla andra, samt att vi har rätt till rättssäkra processer.

Avskaffa den besynnerliga, rättsosäkra instans som det allmänna ombudet för socialförsäkringen är. Om inte så formulera omedelbart om uppdraget, så att inte enskilda människor hamnar i kläm!

Nämnda personer

Ardalan Shekarabi

Vice ordförande (S) justitieutskottet
jur. kand (Uppsala uni., 2007), doktorand i offentlig rätt (Uppsala uni., 2010-)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00