Debatt

Använd socialarbetares och psykologers kompetens i högre uträckning

Bris årsrapport visar på samhällets oförmåga att skydda utsatta barn. Vi kan inte längre se på. Det är dags att säkra tillgången på psykologisk och psykosocial kompetens så att alla barn och elever kan erbjudas bra och likvärdigt stöd, skriver Sveriges psykologförbund och Akademikerförbundet SSR.

”Barn hör till de grupper som har väldigt lite inflytande över sin egen hälsa och välfärd.”
”Barn hör till de grupper som har väldigt lite inflytande över sin egen hälsa och välfärd.”Foto: Jessica Gow/TT
Heike Erkers
Kristina Taylor
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Enligt Bris årsrapport som nyligen presenterades har antalet samtal från barn med ångest och nedstämdhet ökat markant under föregående år. Pandemin har påverkat barn i stor utsträckning och såväl familjekonflikter som psykiskt och fysiskt våld har ökat. Det är oerhört allvarligt att antalet barn som far illa har ökat så mycket under 2020 års pandemi.

Barn hör till de grupper som har väldigt lite inflytande över sin egen hälsa och välfärd. Därför måste samhället kunna erbjuda tillräckliga insatser och resurser för att skydda de barn som far illa.

Samverkan och kompetens

Rapporten bekräftar den bild som målas upp i de statliga utredningarna God och nära vård – rätt stöd för psykisk hälsa och Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. Båda utredningarna belyser vikten av att huvudmän säkrar tvärprofessionell samverkan och tillgången på psykosocial respektive psykologisk kompetens, för att kunna ge alla barn och elever ett fullgott och likvärdigt stöd.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Socialarbetare och kuratorer respektive psykologernas kompetens bör användas i högre uträckning för förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Kristina Taylor och Heike Erkers

Såväl Akademikerförbundet SSR som Sveriges psykologförbund har länge drivit frågan om högre grad av hälsofrämjande och förebyggande insatser, bland annat för barn i förskola och skola. Det är nödvändigt om vi ska uppnå målet om jämlik god psykisk och fysisk hälsa, välfärd och inflytande för alla grupper. Enligt skollagen ska samtliga elever ha tillgång till en samlad elevhälsa med specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För att minska psykisk ohälsa

Genom rätt förutsättningar att leda och planera arbetet kring psykologisk utredning och behandling kan psykologer också på ett mer effektivt sätt bidra till en minskning av psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

Med rätt förutsättningar kan socialarbetare och kuratorer förebygga och åtgärda sociala problem hos både barn, vuxna och familjer.

Socialarbetare och kuratorer respektive psykologernas kompetens bör användas i högre uträckning för förebyggande och hälsofrämjande arbete. På så sätt kan vi bidra till att skapa goda livsvillkor för kommande generationer.

Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund.
Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund. Foto:
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström

Nämnda personer

Heike Erkers

Ordförande Akademikerförbundet SSR
Beteendevetenskap, utredningssociolog (Göteborgs uni. 1982)

Kristina Taylor

Ordförande Sveriges psykologförbund
Psykologexamen (Linköpings uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00