Anna Nergårdh: “Svårare att hålla fast vid de egna käpphästarna”

I Almedalen diskuterades under måndagen hur primärvården kan bli hälso- och sjukvårdens nav. Omställningen till nära och god vård pågår, men enligt flera experter saknas fortfarande viktiga byggstenar som exempelvis ett självklart patientperspektiv. Har patienterna inte fått vara med i processerna från början ″blir det inte bra″, enligt Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Från vänster: Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse, Rakel de Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län, riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S) och Anna Nergårdh, moderator.
Från vänster: Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse, Rakel de Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län, riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S) och Anna Nergårdh, moderator. Foto: Marie Lundahl/Altinget
Marie Lundahl

Hur primärvården ska vara navet i svensk hälso- och sjukvård diskuterades under måndagen på ett seminarium i Almedalen, Gotland, arrangerat av Praktikertjänst och med Nära vård-utredare Anna Nergårdh som moderator.

Panelen bestod bland annat av Marina Tuutma, ordförande för Svenska Distrikts­läkarföreningen och Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.