Anna Nergårdh: “Svårare att hålla fast vid de egna käpphästarna”

I Almedalen diskuterades under måndagen hur primärvården kan bli hälso- och sjukvårdens nav. Omställningen till nära och god vård pågår, men enligt flera experter saknas fortfarande viktiga byggstenar som exempelvis ett självklart patientperspektiv. Har patienterna inte fått vara med i processerna från början ″blir det inte bra″, enligt Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Från vänster: Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse, Rakel de Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län, riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S) och Anna Nergårdh, moderator.
Från vänster: Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse, Rakel de Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län, riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S) och Anna Nergårdh, moderator.Foto: Marie Lundahl/Altinget
Marie Lundahl

Hur primärvården ska vara navet i svensk hälso- och sjukvård diskuterades under måndagen på ett seminarium i Almedalen, Gotland, arrangerat av Praktikertjänst och med Nära vård-utredare Anna Nergårdh som moderator.

Panelen bestod bland annat av Marina Tuutma, ordförande för Svenska Distrikts­läkarföreningen och Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Omställningen till god och nära vård diskuterades, liksom Lagen om valfrihet (LOV), förfrågningsunderlag, primärvårdens resurser och en hållbar utveckling av svensk hälso- och sjukvård.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00