”Allt hade betydelse” – Ing-Marie Wieselgren undvek stuprören

Ing-Marie Wieselgren kombinerade paradoxer: ett politiskt driv med en partipolitisk neutralitet, en obändig förändringsvilja med respekt för de politiska direktivens ramar. Många talar om att förvalta arvet efter henne.

Lagar, register, sociala investeringar, forskning, olika professioner, psykiatrins resurser, brukares och anhörigas delaktighet. Ing-Marie Wieselgren försökte täcka in allt som hon såg hade betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa.
Lagar, register, sociala investeringar, forskning, olika professioner, psykiatrins resurser, brukares och anhörigas delaktighet. Ing-Marie Wieselgren försökte täcka in allt som hon såg hade betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa.Foto: Simon Rehnström/SVD/TT
Anders Gustafsson

Via samtal med vänner och kollegor framträder bilden av en mångfasetterad gärning. Att Ing-Marie Wieselgren var ovanligt profilerad för att jobba inom offentlig sektor märktes inte minst på de många och personligt hållna reaktionerna från vitt skilda håll, när det stod klart att det var hon som hade mördats i Almedalen.

Ett kvitto på hur hon involverade en mångfald av aktörer i arbetet för barns och ungdomars psykiska hälsa.

Anders Printz, särskild utredare för samsjuklighetsutredningen, jobbade med henne i 20 år. Han uppfattar detta som en mycket medveten strategi, sprungen ur åsikten att om man vill åstadkomma förändring så måste alla delar finnas med. På Linkedin skrev han efter mordet: ”Allt hade betydelse för utvecklingen. Lagar, register, sociala investeringar, forskning, olika professioner, psykiatrins resurser, brukares och anhörigas delaktighet.”

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.