Debatt

Allt fler får postcovid – nu måste samhället äntligen agera

Antalet covid 19-infektioner börjar öka igen och orosmolnen hopar sig. Att fortsätta blunda för mängden patienter med postcovid blir kostsamt både för de drabbade och för samhället. Det skriver Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP.

Rehabövningar med en tidigare covidpatient på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
Rehabövningar med en tidigare covidpatient på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Foto: Pontus Lundahl/TT
Marina Carlsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sedan början av juni har antalet covid 19-infektioner börjat öka igen. Nu är det verkligen dags att samhället tar höjd för att kunna behandla den alltjämt växande patientgruppen med postcovid-symtom. I nuläget saknas både kunskap om postcovid och specialistmottagningar. Under en övergångstid skulle det vara möjligt att använda sig av den expertis som finns för att behandla liknande långvariga besvär.

Även om bekräftade fall av covid 19-infektioner fortfarande ligger på en låg nivå i Sverige finns det tecken på att ett trendbrott kan komma tidigare än väntat. Orosmolnen hopar sig över Portugal där antalet covid 19-fall ökar. Orsaken antas vara den mindre temperaturkänsliga omikronvarianten BA.5. Även i Tyskland rapporteras om en liknande utveckling.

Över 120 000 med postcovid-besvär

Trots att omikron ofta ger mildare symtom är situationen alarmerande. En virusvariant som sprids lätt leder inte enbart till många akut sjuka. I förlängningen kommer också fler att råka ut för postcovid som även kan uppstå efter milda sjukdomsförlopp och bland unga med infektionen.

Både polio och postpolio kan liksom postcovid innebära ett liv med långvariga nedsättningar

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att omkring 10 procent av personer med en covid 19-infektion får postcovid. Det skulle redan nu innebära att det i Sverige finns långt över 120 000 personer som lever med postcovid-besvär.

Bristande förutsättningar för att behandla postcovid

Många av våra medlemmar lever med liknande symtom, exempelvis till följd av en poliovirus-infektion som ibland även kan leda till postpolio. Både polio och postpolio kan liksom postcovid innebära ett liv med långvariga nedsättningar, bland annat på grund av smärta och en enorm trötthet.

Vi vet att symtomen ofta har konsekvenser för vardagslivet, arbete och sociala relationer. Tack vare specialistmottagningar för polio/postpolio kan personerna få teambaserad rehabilitering där olika professioner och discipliner samverkar kring patienten. Det ökar livskvaliteten för många.

Kapacitet och kompetens måste till

Som läget ser ut nu ska de allra flesta personer med postcovid behandlas på vårdcentralen. Där finns oftast inte de nödvändiga kompetenserna för en specialiserad rehabilitering. Därför behöver vårdcentralerna utbildning, handledning av specialister och tillgång till de rehabiliteringsprofessioner som saknas.

Även postcovid-mottagningarnas kapacitet behöver stärkas. Väntetiden efter en remiss kan uppgå till mer än ett halvt år. Det är ohållbart. En övergångslösning skulle kunna vara att mottagningar för polio/postpolio tar emot patienterna om det skapas rimliga förutsättningar för det.

Dra lärdom av polio-epidemierna

Utifrån vår kännedom om polio-epidemierna och erfarenheterna från covid 19-pandemin vill vi föreslå följande satsningar:

  • Ökade anslag för forskning som är öronmärkt för rehabilitering av postcovid.
  • En stor kraftsamling för att överföra kunskaper från forskningen till praktiken, samt en särskild satsning på vårdcentralerna.
  • Erbjud patienter med svåra postcovid-besvär multiprofessionell och multidisciplinär rehabilitering.
  • Undersök om polio/postpolio-mottagningarna under en övergångstid kan ta emot postcovid-patienter – under förutsättning att de nödvändiga resurserna skjuts till.

Det är hög tid att samhället reagerar på ett adekvat sätt på det ökande antalet patienter med post-covid. Att fortsätta blunda blir kostsamt både för personer med postcovid och för samhället. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00