Allt färre följer rekommendationer mot smittspridning

SMITTSKYDD. Enligt länsstyrelsernas rapporter efterlevs Folkhälsomyndighetens rekommendationer allt sämre. Men länen har inget gemensamt system för observation.

– Vi gör ingen kvalitetssäkring av det, säger Fredrik Kristell, krisledningschef på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelserna fick under sommaren i uppdrag att informera kommuner och allmänheten om vikten av att efterfölja myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19.

Skåne län har fått i uppdrag att samordna insatsen och bygger sina löpande analyser på uppgifter från landets 21 län.

Enligt Skåne län har efterlevnaden minskat i flera län de senaste veckorna, och även försiktighetsåtgärder fortsätter att minska.

Login