"Det här är viktigast under Almedalsveckan"

ALMEDALEN. Vad vill Lars Ohly, ny ordförande för Funktionsrätt Sverige, få ut av Almedalsveckan och vilket arrangemang vill socialförsäkrings- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) särskilt lyfta fram? Läs Altinget Vård&Hälsas Almedalsenkät.

Johanna Alskog

Annika Strandhäll (S), socialförsäkrings- och vikarierande sjukvårdsminister

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Många bra och lärorika möten med samhällsengagerade personer.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Frågor särskilt på agendan just nu är sjukvården och pensionerna. Det kommer jag att prata om vid flera tillfällen i Visby.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Både och. Almedalen är en unik plats på det sättet att alla seminarium är öppna och gratis. Det finns en enorm bredd och man lär sig alltid något nytt i mötet med andra.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Inför sommaren är förlossningsvården aktuell och det är en viktig jämställdhetsfråga i välfärden som måste fungera.

 

Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Träffa fler som kan bidra till att allas lika rätt blir mer än vackra ord.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Samtal om psykisk ohälsa och framtidens psykiatri, arrangeras av NSPH (Nationell samordning för psykisk hälsa) i Psykisk hälsa-huset, torsdagen klockan 14.00.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– De informella träffarna är oftast sprungna ur de officiella programinslagen, så debatterna, föredragen, seminarierna och arrangemangen är grunden.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att återupprätta intentionerna bakom lagen om stöd och service, LSS, och då särskilt rätten till personlig assistans.

 

 

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Att åhörare och debattkollegorna tar till sig vad jag har att säga om livets början och livets slut och livsfrågor däremellan
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– De pensionsdebatter jag är med i. Vi har ett finansiellt stabilt pensionssystem men för den enskilde är det inte helt stabilt. Vad kan åtgärdas?
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag deltar bara i officiella arrangemang med kunskapsspridning, informella träffar hinner jag inte med.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Valfrihet och självbestämmande vid livets slut.

 

Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Nätverkande. Men vi vill även nå ut med vårt nya initiativ Tre lyft för Sverige. Det behövs ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet och ett för äldre 
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Måndag kl 15.30 Fysioterapeuterna arrangerar Tre lyft för Sverige-hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?Vi har ambitionen att det ska bli ett roligt seminarium,med allas delaktighet!
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Båda delarna, men visst är det viktigt att ta möjligheten att träffa viktiga personer i förbundets påverkansarbete 
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Högre lön, bättre ersättning och arbetsmiljöfrågor. Och så fysioterapeuter till elevhälsan, fler fysioterapeuter och ergonomer i företagshälsovården och en MAR i varje kommun

 

Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Ser fram emot ett högkoncentrat av den alltid pågående vårddebatten som ger lite nya ideer och inspiration.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Har ett 30-tal aktiviteter, mycket patient/brukarfokus och viktiga etiska perspektiv i allt från ungas psykiska hälsa till äldres näring.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– De kompletterar varandra, öppenheten är viktig att värna. Det är problematiskt att allt fler seminarier är exklusivt för särskilt inbjudna.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Borde vara kvaliteten i vården men nu är det växande köer, ojämlik vård och minskat förtroende. Och så klart regeringens nedmontering av LSS.

 

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Många intressanta möten och möjligheten att diskutera viktiga framtidsfrågor för samhället i stort, och vård och forskning i synnerhet.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag ser fram emot att lyfta behovet av att prioritera preventionsarbete för att förebygga cancer. Vinsterna är så uppenbara för samhället - det är dags nu.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Svårt att säga, det är två lika viktiga ben som gör Almedalen till vad det är. Tar man bort något så haltar konceptet. 
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Stärkta satsningar på prevention och forskning. Det är möjligt att besegra cancer om dessa två områden får de förutsättningar som behövs.

 

Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen

Vad hoppas du få ut av Almedalen?
– Dialog med kloka personer som arbetar med liknande frågor, sprida Tillitsdelegationens arbete, knyta nya kontakter!
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Alla tillfällen att tala tillitstyrning förstås, men jag flagga för onsdagens seminarium om sjukfrånvaron – är mycket av den egentligen onödig?
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Båda är jätteviktiga så jag säger att just möjligheten att kombinera dessa på så effektivt sätt!
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Allt jag gör handlar om att genom kunskap skapa samhällsnytta och kvalitet i den offentliga sektorn. Hur styrs den så medarbetarnas kompetens tas tillvara?

Philip Botström, förbundsordförande, SSU

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Att knyta nya kontakter, lära mig ett och annat nytt och få genomslag för SSU:s politik. Med ett år kvar till valet är det viktigt att vi tydliggör alternativen i svensk politik.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer prata om mina erfarenheter av psykisk ohälsa i en podcast som drivs av föreningen "Under Kevlaret". De vill motarbeta macho-kulturen och få killar att prata om sina känslor. Ett viktigt ämne och initiativ, så det ser jag fram emot.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Det är faktiskt kombinationen av både och som gör Almedalen unikt. Att bryta åsikter, träffa nya människor och lyssna på nya perspektiv är oerhört givande för oss partipolitiker som i allt för hög utsträckning träffar likasinnade.
Vad är den viktigaste politiska frågan just nu?
– Sjukvård. Ojämlikheten inom sjukvården blottas under sommarens ständigt återkommande vårdkris. Det är en ödesfråga för tilltron till välfärdssamhället att alla får tillgång till en bra vård oavsett var man bor eller hur mycket pengar man har.

 

Cecilia de Pedro, miljöchef, Apoteket Hjärtat

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas att fler politiker och beslutsfattare ska få insyn i hur vi kan arbeta mot en mer hållbar läkemedelsproduktion. Jag kommer berätta om Välj med Hjärtat – där vi på Hjärtat tagit första steget för att miljömärka läkemedel. Vi behöver tillsammans hitta lösningar för en bättre miljö och i Almedalen vill jag vara med att skapa sådana möten just kring hållbar läkemedelsproduktion.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vi samarbetar med Naturskyddsföreningen och har flera seminarier tillsammans. Ett som berör läkemedel och miljö och ett annat för att minska plasten i miljön.
– Sen har vi också med oss Minutkliniken, som är en ny typ av vårdcentral och som ligger i anslutning till Apotek Hjärtat. I Almedalen kommer besökare kunna testa sitt långtidsblodsocker måndag till torsdag.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Det är kombinationen av båda. Ofta är seminarierna en grund till samtal och nya tankar och idéer som sedan sätts i rullning.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem. I länder där läkemedelsproduktionen sker är utsläppen ett allvarligt miljöproblem. Nyligen lanserade Apotek Hjärtat en miljömärkning för läkemedel. Syftet med miljömärkningen är att driva hela industrin – från läkemedelsföretag till apotek – i en mer hållbar och miljömässigt ansvarstagande riktning. Att tillsammans med politiker och andra intressenter hitta lösningar på detta globala problem är den allra viktigaste frågan för mig.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00