Tydligare om åldersbedömning av asylsökande

MIGRATION. Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att börja göra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige – och verksamheten ska komma igång mycket snabbt.

Medicinska åldersbedömningar måste komma igång så snart som möjligt, skriver Migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett svar på en fråga från riksdagsledamoten Fredrik Schulte (M).

Vid det senaste sammanträdet gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att börja genomföra medicinska åldersbedömningar vid ansökningar om uppehållstillstånd.

Myndigheten ska beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, etik och de särskilda rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtaganden, samt se till att det finns en hållbar och rättssäker process. Medicinska åldersbedömningar ska ske med respekt för den personliga värdigheten. Senast den 15 november ska Rättsmedicinalverket redovisa hur medicinska åldersbedömningar görs och beskriva processen för hur dessa ska genomföras över tid, enligt uppdraget. Redan den 15 juni vill regeringen ha en redovisning av förväntade kostnadsökningar 2016-2017.

Login