Vårdtoppar ska leda utvecklingen av life science

UPPDRAG. Samverkansgruppen för regeringens samverkansprogram för Hälsa och life science är klar och består av vd:ar, rektorer och experter.

Som en del av januariavtalet har regeringen presenterat fyra strategiska samverkansprogram för hälsa och life science, kompetensförsörjning, näringsliv och klimat. Programmen ska samordnas av näringsminister Ibrahim Baylan.

Samverkansprogrammet för Hälsa och Life science ska prioritera arbetet med innovation och forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den samverkansgrupp som ska leda programmet är nu klar och består av företrädare från näringslivet, akademin och regionerna.

Samverkansprogrammen är tvärgående mellan flera departement, bland annat socialdepartementet.

Login