Ivo flaggar för nya avgifter vid tillståndsprövning

TILLSTÅND. Förra året ändrades regelverken för tillståndsprövning och nu ska Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) se över bland annat avgifter och ägar- och ledningsprövning.

– Nu ska vi se om principen håller, säger Anna Sundberg, Ivo.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att analysera nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg.

För att starta eller bedriva verksamhet som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) krävs ofta olika typer av tillstånd. 

Nu ska Ivo analysera avgiftsnivåerna och hur dessa matchar kostnaderna för arbetsinsatsen när tjänstemän jobbar med tillståndsprövningen. Myndigheten ska också presentera en beskrivning av hur det nuvarande regelverket påverkar företag som är verksamma inom flera sektorer och som styrs av olika regelverk.

Login