KD vill ha statlig vård

VÅRBUDGET. Vården i dag är för ojämlik och 21 olika landsting kan inte råda bot på detta, anser Kristdemokraterna som därför vill förstatliga vården.

Kristdemokraterna presenterade sin budgetmotion på måndagen och i motionen målar partiet en dyster bild av svensk sjukvård. ”Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar, vården är inte jämlik och det finns fortsatta brister med överbeläggningar, brister i patientsäkerhet och vårdköer. Vården blir också alltmer högspecialiserad och högteknologisk. Mot den bakgrunden finns det all anledning att se över sjukvårdens organisering”, skriver partiet sin motion.

KD med den nya partiledaren Ebba Busch Thor i spetsen anser att det är osannolikt att 21 olika landsting med ”olika demografiska och ekonomiska förutsättningar ska kunna leverera jämlik vård”. Därför ska staten ges ett ökat ansvar för vården.

”Sjukhusvården behöver förstatligas för att uppnå bästa kvalitet och en jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen”, heter det i motionen. KD anser att ett statligt ansvar för sjukhusvården ger ett bättre resursutnyttjande.

Login