Debatt

15 sverigedemokrater: Demografisk växtvärk drabbar personalförsörjningen i sjukvården

En ”öppna våra hjärtan”-syn på migrationspolitiken kommer inte att lösa den bristen på kompetens som finns inom välfärden, menar 15 sverigedemokratiska regionråd och gruppledare.

”Välfärden behöver anställa 410 000 personer på grund av landets demografiska utveckling och pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras.”
”Välfärden behöver anställa 410 000 personer på grund av landets demografiska utveckling och pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras.”Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Msciwoj Swigon
Oppositionsregionråd Region Stockholm (SD)
Marlen Ottesen
Regionråd Region Skåne (SD)
Håkan Lösnitz
Regionråd Region Västra Götaland (SD)
Elin Jensen
Regionråd Region Örebro (SD)
Ingvar Jonsson
Regionråd Region Västmanland (SD) 
Petter Nilsson
Gruppledare Region Västerbotten (SD) 
Patrik Nyström
Regionråd Region Örebro (SD)
Håkan Nyborg
Regionråd Region Jönköping (SD) 
Paul Svensson
Regionråd Region Skåne (SD) 
Dan Rasmusson
Regionråd Region Västernorrland (SD) 
Ronny Karlsson
Regionråd Region Jämtland (SD) 
Mikael Strandman
Regionråd Region Värmland (SD) 
Marianne Sandström
Oppositionsråd Region Norrbotten (SD) 
Kent A Ekeroth
Regionråd Region Dalarna (SD) 
Per-Ola Ahlström
Regionråd Region Dalarna (SD) 

Vårdköer, överbeläggningar och folk som har väntat olagligt länge på vård. Det är något som genomsyrar rapporteringen av svensk sjukvård. Verkligheten är att svensk sjukvård lider av strukturella problem som beror på att Sveriges befolkning har ökat enormt mycket på kort tid – som dessutom saknar motstycke i vår historia.

Mer vårdpersonal krävs

Svensk sjukvård, men även andra instanser, lider av växtvärk eftersom kompetensförsörjningen inte har hängt med. Detta kombinerat med stora pensionsavgångar gör situationen värre. SKR är medveten om den demografiska problematiken och lyfter att kommuner och regioner kommer att ha stora problem med kompetensförsörjningen de kommande tio åren.

Välfärden behöver anställa 410 000 personer på grund av landets demografiska utveckling och pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras. De som är över åttio år kommer att öka med nästan femtio procent vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt trettio procent. Även hälso- och sjukvården behöver öka påtagligt.

Många opinionsbildare, politiker och tjänstemän har haft synpunkter om denna utveckling och vad som är rimliga åtgärder, bland annat att öka invandringen. Detta grundar sig i analyser som inte är förankrade i verkligheten – exempelvis att de överdriver hur stor andel av de med invandrarbakgrund som arbetar inom vården. Utöver det gör man inte heller en distinktion mellan den inom- respektive utomeuropeiska invandringen, den kvalificerade arbetskraftsinvandringen eller den ansvarslösa invandring som kommit att bidra till det bekymmersamma demografiska läget Sveriges regioner står inför i dag.

Prioritera regionernas kärnverksamhet

Det är viktigt att lära av misstagen tidigare regeringar gjort när man banat väg för en ansvarslös migrationspolitik som har lett till en påtaglig befolkningsökning, där skatteintäkter inte motsvarat de kostnader den politiken har orsakat. Fler invånare har medfört ett påtagligt mycket större vårdbehov. Även om vi blivit fler inom vården, så har vårdbehovet ökat.

Det är viktigt att lära av misstagen tidigare regeringar gjort när man banat väg för en ansvarslös migrationspolitik som har lett till en påtaglig befolkningsökning, där skatteintäkter inte motsvarat de kostnader den politiken har orsakat.

Med andra ord: En ”öppna våra hjärtan”-syn på migrationspolitiken är ingen lösning. Det är snarare det som har försvårat kompetensförsörjningen. Vi menar att regionerna måste göra det mer attraktivt för människor att utbilda sig inom vårdyrken genom att erbjuda bättre arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner – för att kunna konkurrera med den privata sektorn och andra länder. Detta måste utgöra grundstommen för en långsiktig kompetensförsörjning i Sveriges Regioner.

Dock behövs fler åtgärder. Politiken behöver lyssna mer på personalen, och för den delen lita mer på den professionen som både utbildats och verkat inom vård. Vi behöver också begränsa stafettpersonal och säkerställa att vi har bra lokaler för att kunna bedriva vård. Sverigedemokraternas politiska fokus är regionernas kärnverksamhet. Vård och vårdpersonal behöver prioriteras.

Bekämpa gängen

Sist men inte minst: Vi måste med kraft bekämpa den omfattande gängkriminaliteten som resulterat i en massiv våldsvåg. Ifall potentiell arbetskraft ser att det skjuts och sprängs dagligen kommer Sverige bli ett mindre attraktivt land att arbeta i. Åtgärder som detta kräver att politiken nagelfar och prioriterar nogsamt. Sverigedemokraternas politik och ledarskap är förankrad i verkligheten, inte i ytliga och felaktiga analyser.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00