Postens framtid

"Avbryt planerna på en ny distributionsmodell"

SLUTREPLIK. Det blir konstigt när Postnord distanserar sig från sin ägare och talar om staten som en tredje aktör på spelplanen. En drastisk förändring av distributionen ska inte kunna genomföras utan ett stabilt lagstöd sanktionerat av riksdagen, skriver TU.