Debatt

V-ledamöter: Höjda arvoden sticker extra mycket i ögonen nu

DEBATT. De ekonomiska klyftorna ökar. Samtidigt höjs ministrars och riksdagsledamöternas arvoden ytterligare. Det är inte rimligt. Vi vill ha ett Sverige som fungerar för alla, inte bara de rikaste. Det skriver Mia Sydow Mölleby och Jessica Wetterling (V).

År efter år har vi lagt förslag i riksdagen om att sänka riksdagsledamöternas arvode till ett prisbasbelopp per månad. Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag, skriver debattörerna.
År efter år har vi lagt förslag i riksdagen om att sänka riksdagsledamöternas arvode till ett prisbasbelopp per månad. Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag, skriver debattörerna.Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mia Sydow Mölleby (V)
Riksdagsledamot och sjuksköterska
Jessica Wetterling (V)
Riksdagsledamot och stödassistent


Nu var det tydligen dags att höja arvodena igen. Riksdagsledamöternas arvoden höjs till nästan 70 000 kr i månaden. Även statsministern och hans ministrar får en del av kakan, stora arvodeshöjningar på mellan 3 000 och 4 000 kronor i månaden. En inkomsthöjning många bara kan drömma om i tillägg till en redan hög månadsinkomst.

Den sticker extra mycket i ögonen nu när många är tacksamma om de har kvar sitt jobb över huvud taget. Av de som mist sitt jobb, blivit permitterade eller får sjukersättning har många i dag svårt att få det att gå ihop i slutet av månaden.

Ökad segregering

Pandemin har drabbat många av oss genom känslomässigt och ekonomiskt lidande. Flera har fått stå tillbaka genom uteblivna löneökningar under 2020, samtidigt som hyran och priset på månadskortet höjts som vanligt.

Det är tydligt att våra höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan oss folkvalda och folket vi representerar.

Den ekonomiska ojämlikheten har ökat under decennier i Sverige även innan pandemin. Sverige har blivit ett alltmer segregerat land. Ett land där de rika bor i särskilda bostadsområden och sällan träffar oss andra. Ett land där många inte kan leva på sin pension. Ett land där kvaliteten på barnens skola och tillgången till vård beror på var du bor. Ett land där klyftorna växer genom skattesänkningar till de rikaste samtidigt som välfärdens resurser urholkas.

Sänk ledamöternas arvoden

Att bli vald till riksdagsledamot är ett av de finaste uppdragen och förtroendena som man kan få. Vi fattar beslut som påverkar allas villkor. Då kan inte vi riksdagsledamöter leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Det är tydligt att våra höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan oss folkvalda och folket vi representerar. Vi vill därför att riksdagsledamöternas arvoden sänks.

År efter år har vi lagt förslag i riksdagen om att sänka riksdagsledamöternas arvode till ett prisbasbelopp per månad. För 2021 skulle det innebära 47 600 kronor. Det är fortfarande ett högt arvode, men en kraftig sänkning från dagens nivå. Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag.

"Är inte rimligt"

Som politiker har vi ett stort ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna i stället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Större delen av våra yrkesliv har vi arbetat inom vård- och omsorgssektorn. Våra tidigare kollegor gör ett minst lika viktigt jobb som vi. Men de får inte alls samma ekonomiska ersättning. Det är inte rimligt.

V:s partiskatt jämnar ut

Vänsterpartiet har en partiskatt som gör att vi folkvalda avstår en del av våra arvoden. Tack vare den har våra ekonomiska villkor fortfarande mer gemensamt med våra gamla kollegor än med ledamöter från riksdagens andra partier. Men det bästa vore förstås om alla riksdagsledamöter hade en lägre ersättning.

Vi vet att jämlika samhällen är bättre samhällen för alla. När samhället dras isär ser vi inte varandra, vi blir som främlingar inför varandras levnadsvillkor. Det gynnar inte någon. Vi vill ha ett Sverige som fungerar för alla, inte bara de rikaste. Då behöver klyftorna i vårt samhälle täppas till, det är dags börja från toppen.

Nämnda personer

Jessica Wetterling

Riksdagsledamot (V)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00